KO vill ha tak på SMS

Konsumentombudsmannen vill sätta ett kostnadstak för sk. betal-SMS. Enligt KO kommer det in alltfler klagomål om dyra räkningar där kunderna inte varit medvetna om att de beställt olika SMS-tjänster. KO uppmanar särskillt mobiloperatörerna att komma med förslag till hur de skall förhindra att minderåriga ingår avtal med en tjänsteleverantör.