Bärplockares löner avgörs i domstol

På onsdagen inleds en ovanlig rättslig tvist i Motala tingsrätt som gäller två polska bärplockare som med stöd av fackförbundet Kommunal stämt en bärodlare i Östergötland. Bärodlaren stäms för att bärplockarna bara har fått ungefär halva den lön de borde ha fått enligt svenskt kollektivavtal.

Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som är ombud för de polska kvinnorna, tycker att det här är ett betydelsefullt mål.

– Det är ett principiellt viktigt ärende. Om du kommer och jobbar i Sverige ska du ha en lön som du kan klara dig på i Sverige. Annars får vi ett system där arbetstagare i olika länder bjuder under varandra och man får så att säga en spiral neråt på lönerna för samtliga arbetstagare i hela Europa, säger hon.

”Ingen lönedumpning”
Men bärodlarens advokat Anders Elmér kan inte förstå att det här fallet skulle vara ett exempel på någon form av lönedumpning.

– De har fått betalt precis enligt de ingångna anställningsavtalen och det har de fått under ett antal år, så det är inget märkvärdigt med det, säger han.

Inget märkvärdigt eller principiellt viktigt. Parternas utgångspunkter skiljer sig rejält.

Gäller två polska kvinnor
Vad ärendet gäller är två polska kvinnor som jobbade två respektive en sommar för en bärodlare i Östergötland med att plocka jordgubbar.

I arbetsgivarens tillstånd från arbetsförmedlingen för att få ta in utländsk arbetskraft stod det att de skulle ha löner enligt kollektivavtalet för det här yrkesområdet. Men för de två månader som kvinnorna jobbade i Sverige fick de bara ut ungefär en normal månadslön.

Men det var inte arbetsgivarens fel, säger advokat Anders Elmér, för arbetet utfördes enligt honom till stor del på ackord.

– Ackordet är satt så att man väl ska komma upp i den timförtjänst som följer av de här anvisningarna från arbetsförmedlingen, säger han.

”Svenskt kollektivavtal ska gälla”
Men förbundsjurist Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd gör en helt annan tolkning av arbetsförmedlingens krav på bärodlaren. Enligt henne skulle kvinnorna som minimum ha timlön enligt kollektivavtalet på det här yrkesområdet.

– I den mån man har ackord och plockar duktigt så kan man i och för sig komma upp i nivåer ovanför den här minsta timförtjänsten. Men ackordet får alltså inte understiga minimilönen, säger hon.

Nu blir det domstolen som får slita den här tvisten. På onsdagen inleds processen i Motala tingsrätt med förberedande muntliga förhandlingar. Och båda parter är segervissa.

– Ja, vi är optimistiska i det här fallet, säger advokat Anders Elmér.

– Ja, vi tycker att vi har gott på fötterna säger förbundsjurist Annett Olofsson.

Johan Prane, Ekonomiekot
johan.prane@sr.se