"Maten för dyr i Norden"

Uppdaterad 17:10
Den dyra maten i Norden måste bli billigare. Det anser de nordiska konkurrensmyndigheterna som nu inlett en gemensam granskning av handeln, leverantörer och grossister.

Här i Sverige är maten exempelvis 24 procent dyrare än EU-genomsnittet.

Enligt Karl Lundvall, som är ekonom på Konkurrensverket och Sveriges representant i utredningen, beror det på att dagligvaruhandeln i övriga EU ser annorlunda ut.

– Man bor tätare och man har inte samma höga marknadsandelar för de ledande företagen i många länder i Europa så konkurrensen fungerar bättre på flera håll. Men naturligtvis så finns det prisskillnader i flera länder som inte bara har att göra med konkurrens utan också med arbetskraftskostnader och med skatter, säger han.

Norge och Island dyrast
Dyraste maten i Norden finns i Norge och på Island, där ligger priserna 56 procent över EU-genomsnittet.

Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland och Färöarna hoppas att deras granskning i förlängningen ska leda till lägre matpriser.

Matpriserna sjunker
Konkurrensverket här i Sverige bedömer att matpriserna i Norden skulle kunna pressas med fem procent, oberoende av inkomstnivåer och kostnadsläge. 

Enligt Statistiska Centralbyrån ökar matpriserna i Sverige i lägre takt än övriga priser, de till och med sjunker något. Det här är en positiv trend som finns även i övriga Europa.

Men enligt Karl Lundvall på Konkurrensverket kommer det att ta lång tid tills priserna här blir desamma som i övriga Europa, om de någonsin blir det.  

Positiv prispress från lågpriskedjorna
Ett av problemen är att många upplever det svårt och dyrt att starta nya butiker eller verksamheter. Men de nya lågpriskedjor som nu etablerar sig i Sverige har haft en positiv effekt.

– Det har påverkat så utvecklingen går i rätt riktning, det ska man inte glömma bort. Det är viktigt att den utvecklingen får fortsätta. Vi ser en förstärkt lågpriskonkurrens och lågprisbutikernas marknadsandel ökar men den är fortfarande lägre än i flera länder i Europa, säger Karl Lundvall.

Han anser också att det behövs fler aktörer men också att konsumenterna röstar med fötterna för att matpriserna ska sjunka i Norden.

Konkurrensverkets granskning beräknas vara klar tidigt i höst.

Organisation vill sänka priset mer
Men på konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan tror man att det går att sänka priserna betydligt mer, om man blir bättre på att komma åt de stora prisskillnaderna mellan olika butiker.

– Vi gjorde en kartläggning över priserna på ägg från frigående höns. Det varierade mellan 19,90 och 41 kronor per kilo. Det är inte den prisskillnaden från producenthåll, säger Bengt Ingerstam som är organisationens ordförande.

Organisationen vill att priserna ska ner 30 procent.

– Det betyder att man gör vissa andra val vad gäller råvaror och färdigprodukter. De är inte orealistiskt att hamna på 30 procent, säger Bengt Ingerstam.

Jenny Waldem
jenny.waldem@sr.se