Ekonomiutbildning i ekonomisk kris

Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet måste minska antalet lärare och dra ner på kursutbudet. Verksamheten har gått back i fem år och det är ekonomisk kris. (P3 Nyheter)

Therese Laurang och Anna Färggren läser första året på ekonomlinjen vid institutionen.

– Jag tycker det är konstigt. De lär ju oss om ekonomi och hur man ska göra och då borde de ju veta.

– Om inte ens de kan hur ska vi då kunna klara det i framtiden?

Ledningen fick nog
I fjol gick företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet back med 17 miljoner kronor, med en budget på 150 miljoner kronor. Totalt har institutionen de senaste fem åren förlorat 50 miljoner kronor.

I somras fick universitetets ledning nog och tvingade bort den gamla styrelsen och prefekten för institutionen.

För många anställda
Institutionens nye prefekt heter Harry Flam och enligt honom är ett av skälen till den dåliga ekonomin att institutionen haft för många anställda de senaste åren. Nu måste de anställda bli färre.

– Jag har lagt fram ett åtgärdsprogram och enligt det programmet rör det sig om ungefär tolv lärare på heltid och fyra i den administrativa personalen, säger Harry Flam.

Dyr flytt
Totalt har institutionen ungefär 100 anställda. Ett annat skäl till de ekonomiska problemen är att institutionen flyttat till nya lokaler, med sjöutsikt vid Brunnsviken. Den här flytten har blivit alltför dyr.

För de 4 000 studenterna som läser företagsekonomi vid institutionen kommer krisen att betyda minskad valfrihet. Enligt Harry Flam måste nämligen institutionen dra ner kraftigt på antalet kurser som erbjuds.

– Det kan röra sig om kanske en tredjedel av kurserna.

Kalle Nilsson
kalle.nilsson@sr.se

Erik Hedtjärn
erik.hedtjarn@sr.se