Småhuspriserna fortsätter sjunka

1:10 min

På riksnivå sjönk småhuspriserna i snitt med en procent från februari till och med april – och på årsbasis har priserna nu gått ned med fyra procent.

Trenden är nedåt just nu. I 14 av landets 21 län sjönk priserna från februari till och med april, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Sett på årsbasis så backade priserna i 17 län.

Som vanligt är variationerna stora mellan olika delar av landet. I Jönköpings och Uppsala län och på Gotland är prisfallet störst. Här har priserna fallit med i genomsnitt nio procent det senaste året.

På Gotlands är prisfallet också störst sett över de senaste tre månaderna – nio procent – medan Uppsala och Jönköpings län fallit med sex procent under de tre månaderna.

Snittpriserna i de tre storstadsregionerna är i den kortare mätningen ganska stabila. I Storstockholm var priserna oförändrade. Men på årsbasis har priserna fallit något också i storstäderna.

Största uppgången de senaste tre månaderna finns i Halland som gått upp tre procent. Bland enskilda kommuner där priserna gick upp ordentligt under tremånadersperioden är Kalmar främst – upp nio procent medan priserna i Örebro steg med åtta procent.