Överhusets vara togs upp i regeringsförklaring

1:39 min

I dag öppnade drottning Elisabeth av Storbritannien traditionsenligt parlamentet i Westminster. Regeringsförklaringen innehöll förslag om allt från delad föräldraledighet till nya lagar om bankernas organisation.

Fokus på ekonomisk tillväxt, rättvisa och konstitutionella reformer var det som inledde den regeringsförklaring som drottningen läste upp inför parlamentets båda kamrar.

Totalt presenterades femton olika lagförslag. På det ekonomiska området tänker David Camerons regering gå vidare med planerna på att lagstifta om bankernas organisation. För att undvika en ny finanskris vill regeringen tvinga bankerna att separera bankernas kontorsrörelse från den mer riskabla investmentverksamheten.

Dessutom vill regeringen reformera pensionssystemet och höja pensionsåldern för de som jobbar i offentlig förvaltning.

Regeringsförklaringen innehöll också flera förslag på famlijeområdet. Föräldraledigheten ska kunna delas mellan föräldrarna enligt svensk modell och den omständliga processen för de som vill adoptera barn ska snabbas upp.

Men det som kanske kommer att väcka mest debatt här är förslaget om att reformera det brittiska överhuset. Det består av 728 ledamöter som ärvt eller tilldelats sina mandat.

Alla partier i underhuset är överens om att överhuset borde reformeras och ersättas av en mindre kammare som är vald. Men trots enighet över partigränserna och flera tidigare försök så är det få som tror att reformen kommer att bli av. Det är helt enkelt nästan omöjligt att få förslaget godkänt i överhuset.