Hansaminne högtidlighölls

Minnet av ångfartyget Hansa som sänktes av en sovjetisk ubåt för exakt 60 år sedan, högtidlighölls vid en minnesstund till havs på onsdagen. (SR Gotland)