Två åtalas efter oljeutsläpp

Befälhavaren och maskinchefen på ett  Cypernregistrerat fartyget åtalades på onsdagen misstänkta för att ha släppt ut minst 6 000 liter olja sydost om Gotland för två veckor sedan.

Kustbevakningens flygspanare observerade utsläppet som upphörde när man anropade fartyget. De två fartygsbefälen misstänks bland annat för brott mot vattenföroreningslagen.