Herculesplanets besättning omkom omedelbart

2:08 min

Flygledningen i Kiruna gav Herculesplanet besked om att flyga på lägre höjd än Kebnekaises topp några minuter innan kraschen som tog fem människors liv i mitten av mars. Det visar den preliminära rapporten från Statens haverikommission som kom i dag. Rapporten slår fast att besättningen omkom omedelbart.

Några minuter före kraschen fick det norska Herculesplanet besked från flygledartornet i Kiruna om att det skulle gå ned till en flyghöjd som var lägre än Kebnekaises topp, rapporterar NTB genom TT.

Men haverikommissionen understryker att den ännu inte dragit några slutsatser om olycksorsaken. Vilken roll beskedet från flygledartornet spelade ska utredas närmare längre fram, enligt Per Egil Rygg som leder den norska delen av haveriutredningen, skriver NTB vidare.

Herculesplanet kraschade exakt klockan 14.57.29 den 15 mars, enligt den faktasammanställning på 48 sidor som Statens haverikommissionen presenterade på fredagseftermiddagen.

Flygplanets hastighet var cirka 280 knop, drygt 500 kilometer i timmen, när det flög in i fjällsidan mellan Kebnekaises nord- och sydtopp, enligt rapporten som inte slår fast någon orsak till olyckan.

Det var i samband med den stora militärövningen Cold Respons i mitten av mars som Herculesplanet försvann.

Kontakten med planet bröts i trakterna av Kebnekaise och ett stort sökuppbåd med både svensk och norsk militär, samt fjällräddare och polis sattes in för att hitta planet och eventuellt överlevande.

Fem personer omkom vid kraschen, varav fyra tillhörde besättningen. En av de omkomna var en helikopterpilot från det norska luftförsvaret som fanns ombord som passagerare.

Kebnekaises övre delar bedöms ha varit insvepta i moln vid olyckstillfället och det kan inte uteslutas att det rådde svåra vindförhållanden, enligt rapporten. Medelvindhastigheten var 50-60 knop, men tidvis blåste det sannolikt uppemot 80-100 knop.

Det förekom också snöbyar som bidrog till att försämra sikten.

Haverikommissionens rapport konstaterar att kraschen var så kraftig att besättningen omkom omedelbart.

Två dagar efter att flygplanet försvann, den 17 mars, hittades haveriplatsen och vrakdelar från flygplanet.

Planets svarta lådor saknas fortfarande, men trots det presenterade Statens haverikommission i dag alltså en preliminär rapport om olyckan. En slutgiltig rapport väntas när ytterligare undersökningar är avslutade.