Amec: ”Det är fel att bara tänka billig energi”

2:11 min

Storbritanniens största teknikkonsultbolag Amec, med 28 000 anställda, leds av en svensk - Samir Brikho. Han är dessutom energiambassadör för den brittiska regeringen. I dag var han i Stockholm och talade om energifrågor. Brikho är kritisk till den energipolitik som förts i världen de senaste decennierna.

– Vi har velat ha billig energi, och jag tror att vi i stället skulle ha tänkt mer på miljöfrågorna, säger Brikho.

Som vd för ett av världens största energikonsultbolag är Samir Brikho en viktig makthavare inom energiområdet. Han kom till Amec 2006 och jobbade dessförinnan 23 år på ABB. Han är född i Libanon men flyttade till Sverige som 19-åring och blev svensk medborgare.

Sedan han tog över Amec för sex år sedan har företagets aktievärde stigit med omkring 400 procent och han har bytt ut nästan hela personalstyrkan. Företaget finns nu i 40 länder.

Den stora utmaningen han ser framför sig är att få de stora, snabbt växande nationerna att tänka annorlunda än vad rikare länder har gjort inom energiområdet.

– Vi intresserar oss mycket för Kina och Indien eftersom vi vill se att de inte gör samma misstag som resten av världen har gjort. Här finns en möjlighet att avvika från den standard som vi hade tidigare, säger Brikho.

Men arbetet ser svårt ut. Under dagens föreläsning på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien berättade Brikho att nya kolkraftverk slås upp på löpande band i Kina.

En stor del i Amec:s verksamhet är annars kärnkraft. Företaget hjälper både till att bygga och avveckla reaktorer. I Sellafield i England har man ett av sina största och viktigaste projekt där en potentiell miljökatastrof ska undvikas. I området förvaras mer än hundra ton radioaktivt avfall.

Ett annan viktig sektor för Amec är oljan. I Mexikanska Golfen, där oljeindustrin har mycket att bevisa för amerikanska myndigheter efter BP-olyckan 2010, har Amec ett av sina största projekt.

– Vad man gör nu, som svar från industrin, är att man bygger två jättestora skepp som man skulle kunna använda inom två veckor efter en olycka. De skulle kunna suga upp all spillolja ur vattnet. Och Amec är involverat i att bygga upp de här skeppen, säger Brikho.