Vägverket kräver nollgräns för alkohol

Uppdaterad 16:30
Vägverket kräver nolltolerans för alkohol i trafiken och vill därför sänka promillegränsen för bilkörning från dagens 0,2 till 0,0 promille. Orsaken är att folk dricker mer och mer. Infrastrukturminister Ulrica Messing är skeptisk till förslaget.

– Vi vet av erfarenhet och genom forskning att dricker man mer alkohol så leder det på kort och lång sikt till fler rattfyllerister och då är en viktig signal till samhället att alkohol hör inte hemma i trafiken. Därför skulle en sänkning av promillegränsen till noll vara en väldigt bra och viktig signal, sägerVägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Förra året ökade antalet dödsolyckor i Sverige där alkohol fanns med i bilden med ungefär fem procentenheter, en utveckling som Vägverket tror hänger ihop med det ökande drickandet .

Snabba åtgärder behövs
Ingemar Skogö efterlyser nu snabba åtgärder för att vända trenden. Ett exempel är att avskräcka genom fler alkoholkontroller längs vägarna, där flera polisdistrikt enligt vägverket skulle kunna bli betydligt effektivare.

Samtidigt förslår Skogö alltså att gränsen för rattfylleri sänks från dagens 0,2 till i princip 0,0 promille. Det betyder att det inte ska vara tillåtet att ta en enda öl innan man ger sig ut på vägen.

– Jag vet ju av egen erfarenhet från samtal med ungdomar och bekanta att man ofta diskuterar hur mycket man klarar att dricka. Om man går ut med en nollpromillegräns så är det klart och entydigt att alkohol inte hör samman med bilkörning.

Stöd för skärpning
Sverige har redan idag en av de lägsta promillehalterna i Europa, men det finns flera länder som har nolltolerans. Praktiskt kommer det ändå krävas en viss toleransnivå för att inte en lättöl eller punschpralin ska bli brottsligt, men med modern teknik menar Ingemar Skogö att det inte längre är några problem. Och han tror att en skärpt promillegräns har stöd hos svenska folket

– I en undersökning som vi gjorde 2003 ville 58 procent av de som svarade ha nolltolerans. Jag kan mycket väl tro att den andelen har ökat i takt med att vi har fått en ökad alkoholkonsumtion och våra gränser har öppnats.

Forskare avvisar förslaget
Förslaget välkomnas av exempelvis Motorförarnas helnykterhetsförbund, men möter samtidigt kraftig kritik från andra håll.

Wayne Jones är professor vid Rättsmedicinalverket och en av landets ledande alkoholmedicinare. Han anser att det rent tekniskt är möjligt att genomföra vägverkets förslag, med en liten säkerhetsmarginal, men ser det ändå som fullständigt onödigt.

– 0,2 promille är så nära noll man kan komma. De som kör berusade har problem med alkoholen. De har inte druckit en öl utan en kvarting brännvin.

Messing kritisk
Hos polisen är man avvaktande till idén. Göran Bäckström som är trafikpolis i Jönköping kan i och för sig tänka sig att pröva en nollgräns men är tveksam till vilken betydelse det har.

Infrastrukturminister Ulrica Messing säger att det inte är aktuellt med en gräns på 0,0 promille. Det fanns både medicinska och juridiska skäl till att sätta gränsen vid 0,2 promille och vi håller fast vi det, säger Messing.

Grundprincipen är enligt Messing att man aldrig ska dricka någon form av alkohol innan man kör bil.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se