Kodade ansökningar kan öka mångfald

Kommunernas personalsammansättning speglar inte hur befolkningen ser ut, det framgår i en rapport från Integrationsverket. Kommunerna har också satsat olika mycket på att planera för att öka mångfalden bland de anställda.

Jönköpings kommun har gjort planer, men det hela stannar på papperet, säger Peter Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

– Ja, det kan jag rakt av säga. Vi gjorde en uppföljning kring alla lärare som rekryterades i Jönköping till höstterminen och jag såg ju då att det inte får något genomslag.

– Politiska beslut som vi i kommunen fattat sedan mitten av 90-talet får inte genomslag ut till den rektor som anställer, hävdar Persson.

Sämst högst upp i hierarkin
Integrationsverkets rapport visar, att av kommunernas drygt 780 000 anställda, så skulle ytterligare 40 000 vara av utländsk härkomst för att statistiskt motsvara den andelen av befolkningen.

Ju högre upp i de kommunala befattningarna, desto lägre andel var födda utomlands, eller hade utlandsfödda föräldrar.

Jönköping borde ha ungefär 30 procent fler med utländsk bakgrund bland sina anställda för att spegla kommunens befolkning.

Den enda kommun som har något fler anställda med utländsk bakgrund än som motsvarar befolkningen är Nacka.

Neutrala ansökningar
Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren säger att ett sätt att ändra på obalansen hos den kommunala personalen är att införa neutrala ansökningar.

– En modell är att man har kodade ansökningar så att man inte ser vem som har sökt, utan renodlat går på bara kompetens. Det har visat sig ge mycket klara utslag.

Men Jönköpings kommunalråd Peter Persson är tveksam.

– Jag är inte helst säker på att den lösningen är den riktiga. Det viktigaste av allt är att det hos oss som fattar politiska beslut och hos de som rekryterar personal finns en insikt om att vi inte har råd att slösa bort den kunskap och den kapacitet som människor med andra erfarenheter har.

– Vi har inte råd att mista framtidstron hos barn och ungdomar som har andra namn och som kommer från andra länder, säger kommunalrådet Peter Persson i Jönköping.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se