Svårt för LKAB att få leverantörer

1:39 min

Medan det går trögt för många underleverantörer i södra delen av Sverige, med minskad orderingång, så flaggar gruvföretaget LKAB för leverantörsbrist i norr.

– Vi har svårt att få entreprenörer. Priserna blir högre, men det är inte alltid bara det som är bekymret. Vi kanske inte ens får in offerter. När vi vill ha mindre byggjobb utförda får vi ofta ringa runt och tjata för att få in ett anbud, säger Leif Boström. 

LKAB investerar fem miljarder om året, exempelvis i gruvutbyggnader och ny järnväg. Planen är att fortsätta satsa lika stora belopp de kommande åren.

– Får man få anbud får man också fel pris, det blir för dyrt. Då lägger vi projektet i byrålådan och hoppas att situationen blir bättre till hösten eller till sommaren. Så det försenar projekten för oss.

LKAB:s ekonomidirektör varnar för att bristen på entreprenörer kan få till följd att planerade investeringar inte kan genomföras och går om intet.

– Vi är i ett marknadsfönster nu då efterfrågan på järnmalm är väldigt stark och det är nu vi måste bygga ut vår kapacitet och få upp volymerna.

– I morgon kan det vara för sent, då kanske efterfråge-fönstret är stängt och då får man en helt annan bild av vad som är lönsamt, säger Leif Boström.

Vad kan ni göra åt det här?

– Med tanke på hur Sverige ser ut i dag, där vi har en riktig högkonjunktur i norra Sverige medan stora delar av resten av landet har börjat se en lågkonjunktur, så kommer vi att jobba för att få aktörer från Syd- och Mellansverige till att etablera sig här uppe hos oss, säger Leif Boström.