Utredare vill lägga ned myndigheter

2:02 min

Lägg ned Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut samt nio andra statliga myndigheter. Ersätt dem med fyra nya myndigheter. Det skulle förenkla för vården och omsorgen, skriver Stefan Carlsson, utredare för statens vård- och omsorgsutredning, på DN:s debattsida.

– I dag arbetar 2 500 personer på de aktuella myndigheterna. Min uppfattning är att 20 procent av dem, 500 tjänster, kan sparas in, säger Carlsson till Barometern.

En av de fyra nya myndigheterna ska ansvara för kunskapsspridning, en annan för tillsyn och inspektion. Tillsynen får också ökade resurser, enligt Stefan Carlssons förslag.

En tredje myndighet ska ansvara för gemensamma IT- och kommunikationslösningar medan den fjärde myndigheten ska bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg. Denna uppdelning gör det enklare hantera dagens och morgondagens frågor, skriver Carlsson på DN Debatt och avslutar: "Nu hoppas jag att regeringen har modet och kraften att också genomföra utredningens förslag."

De berörda myndigheterna på vård- och omsorgsområdet har i dag 2 500 anställda, varav 1 100 på Socialstyrelsen. Enligt utredaren Stefan Carlsson skulle var femte tjänst, 500 stycken, kunna sparas in.

Göran Hägglund tror att man skulle kunna göra besparingar genom att minska administrationen.

– Kan man göra kostnadsbesparingar tror jag att det framför allt skulle ligga i att man delvis har kommit att överlappa varandra och fått stora administrativa kostnader. Men detta får vi pröva under resans gång. Det är inte så att det saknas arbetsuppgifter, säger Göran Hägglund.

På vilket sätt gagnas gemene man av utredningsförslaget?

– Till exempel genom att vi får en effektivare tillsyn som kan vara skarpare, snabbare och mer rättssäker. Alla skattebetalare vill att vi använder resurserna på ett rationellt sätt, inte minst eftersom efterfrågan på vård och omsorg kommer att öka, säger Hägglund.

Vårdförbundet välkomnar förslaget om att banta antalet vård- och omsorgsmyndigheter, och att en myndighet får renodlat ansvar för tillsyn. "Det är inte optimalt att en och samma myndighet både granskar och kunskapsstyr verksamheten", kommenterar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Förbundet är också positivt till att IT i vården samlas i en myndighet. "En het fråga är utvecklingen av effektiva informationssystem och digitala patientjournaler."

Även Vårdföretagarna välkomnar utredningens förslag. "Dagens långa väntetider på tillstånd hindrar företag som vill utveckla sin verksamhet. Tillsynen måste ske smartare", säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Socialstyrelsen har under de senaste åren fått ett ökat ansvar för tillsyn och granskning av vård och omsorg. Senast i fjol utökades uppdraget då Socialstyrelsen fick ta över enskilda patienters klagomål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Men koncentrationen har lett till växande ärendehögar och kritik mot långa handläggningstider. Statskontoret konstaterade i sin utvärdering tidigare i vår att många av Socialstyrelsens 17 000 oavslutade ärenden inleddes för mer än ett år sedan. Statskontorets förslag var därför en renodlad inspektionsmyndighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård — alltså precis samma tankegång som i Stefan Carlssons betänkande.

TT