Produktionsstopp i Kina drabbar Sverige

Kinas ekonomi växer mycket snabbt men landet har stora problem med elförsörjningen. Problemen får konsekvenser också för svensk verkstadsindustri, bland annat i Göteborg där växellådor tillverkas för Fiat och GM.

Exporten av växellådor till Kina från Göteborg har nu helt stannat av.

– Som det verkar så har regeringen i Kina en överhettad marknad, och därför har de dragit ner på tillverkningen i Kina, säger Per Hallqvist, vice ordförande i metallklubben.

Vad får det för konsekvenser för er?

– I och med att Kina inte får producera just nu så behöver de inga växellådor.

Det handlar om en fem-växlad växellåda som tillverkas i Göteborg till flera av GM och Fiats olika bilmodeller.

Tydlig produktionsminskning
Produktionsnedgången har varit tydlig de senaste åren. Som mest tillverkades ungefär 1.000 växellådor per dygn, fram till idag har produktionen minskat betydligt och ligger nu på ungefär 450 växellådor per dygn.

Det har inneburit fabriken kommer att säga upp flera av sina anställda. Just nu pågår slutförhandlingarna om att säga upp ett 70-tal personer av de 430 anställda. Ett av skälen den minskade efterfrågan från GM i Kina genom osäkerhet i elleveransen till industrin.

Produktionsstopp flera dagar
Det betyder också att produktionen i Göteborg ligger helt nere minst en dag per vecka. Personalen får då gå på utbildning eller till exempel arbeta med underhåll av maskiner. Det kan också innebär att det blir produktionsstopp ännu fler dagar per vecka, veckorna före jul.

Ett av skälen till neddragningarna är det faktum att det just nu inte tillverkas några växellådor alls till GM i Kina vid fabriken i Göteborg.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se

Lasse Nilsson, SR Göteborg
lasse.nilsson@sr.se