UD utbildar domare som kan ge dödsdom

Inför rättegången mot Iraks förre diktator Saddam Hussein och hans medhjälpare utbildas nu irakiska jurister i mänskliga rättigheter och internationell straffrätt. Trots att straffet i rättegångarna kan bli dödsstraff bekostas utbildningarna av det svenska utrikesdepartementet.

En av dem som ska undervisa de irakiska juristerna är Hans Corell, FN:s tidigare rättschef. Behovet av att bygga upp ett fungerande rättsväsende i Irak är enormt, enligt honom.

– I ett land som har varit en diktatur i så många år och där domarna säker har fått order uppifrån hur rättegångarna ska hållas och vad det är för resultat man förväntar sig, så är behovet mycket stort, säger han.

150 domare och jurister ska utbildas
Omkring 150 irakiska domare och jurister ska utbildas av den Sverigebaserade juristorganisationen ILAC, International Legal Assistance Cosortium.

Det finns i och för sig gott om jurister i Irak men landet har varit isolerat från modernt juridiskt tänkande i mer än 30 år och rättsväsendet har varit avhängigt makten lika länge. Utbildningen ska få domarna att tänka om och agera självständigt.

Kan dömas till döden i Irak
Straffet för de allra grövsta brotten i Irak är döden. Sverige finansierar med andra ord en utbildning för domare som kan komma att döma fångar till döden.

Hans Corell säger att han kommer att diskutera dödsstraffet med sina irakiska kollegor.

– Om man skulle sätta upp detta som ett kriterium att man inte vill hjälpa domare i länder där dödsstraffet förekommer, då tycker jag att man sågar av en kommunikationslinje som är väldigt viktig.

– Är det inte bättre att komma i kontakt med dem och kunna diskutera om denna strafform?

Tusentals fångar väntar på prövning
I Iraks fängelser sitter tusentals fångar som väntar på att få sina fall prövade men de mest uppmärksammade rättegångarna framöver blir utan tvekan de mot Saddam Hussein och hans medhjälpare.

Tribunalen som ska döma dem är upprättad av USA och den har inget stöd av FN.

Iraks försvarsminister sa nyligen att rättegångarna ska hållas innan valen i januari. Men det vore ett misstag, säger Christian Åhlund som är generalsekreterare i ILAC. Så snabbt kan rättsväsendet i Irak varken skaffa sig kunskap eller resurser för en rättvis rättegång.

– Det vore definitivt inte bra. Det skulle solka den kommande övergången till demokrati i Irak utan tvekan. Det skulle inte uppfylla kraven på en korrekt rättegång.

Caroline Salzinger
caroline.salzinger@sr.se