Socialstyrelsen vill jämföra sjukhus

Sjukvården borde bli bättre på att öppet redovisa resultatet av olika behandlingar. Det anser Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund.

Nästa år kommer Socialstyrelsen att förbättra redovisningen av vårdresultat, bland annat genom att publicera jämförelser mellan olika landsting och sjukhus på sin hemsida. Det skriver Kjell Asplund på Dagens Nyheters debattsida.

Generaldirektören tror att det kan skynda på förbättringar i sjukvården och att det blir lättare för patienter att välja sjukhus.