Våldet minskar i Colombia

I Colombia har våldet minskat påtagligt det senaste året. En helt ny politisk atmosfär har börjat växa fram.

Daniel Garcia-Pena arbetar inom vänsterpartiet PDI, ett nytt parti som bildades bland annat för att stödja den kampanj som gjorde den tidigare fackföreningsledaren, Lucho Garzon, till Bogotas nye borgmästare förra året.

Garcia-Pena konstaterar, om än lite motvilligt, att president Alvaro Uribe har lyckats skapa inte bara en ny upplevelse av trygghet, utan också en optimism av ett slag som det var länge sen man stötte på i Colombia.

Han är själv ett exempel på det.

– De senaste kommunalvalen var historiska, säger Garcia-Pena.

Dels för att deltagandet var så stort, men fram för allt därför att den demokratiska vänstern hade större framgångar än någonsin tidigare.

Knutna till gerillan
De flesta civila vänstergrupper som tidigare har agerat i Colombia har på det ena eller andra sättet varit knutna till gerillan.

Ibland som i fallet med UP, den Patriotiska Unionen, så initierades de av gerillan.

Men UP, liksom andra av gerillans försök att bilda civila politiska fronter, gick bokstavligen i graven när tusentals av dess medlemmar mördades.

Stöds av social rörelse
Men den nya vänstern är inte bara oberoende av gerillan, den är starkt kritisk till den.

– Den nya vänstern stöds också av en stark social rörelse där inte minst indian-rörelsen har blivit ett exempel på nya former av kamp mot våldet, säger Garcia-Pena.

Men vad som framför allt gör att allt detta ingjuter hopp, är att den nya vänstern inte har utsatts för den repression som dess föregångare drabbades av.

Än så länge, är det bäst att tillägga. Det är ju ändå Colombia det handlar om.

Lars Palmgren, Bogota
lars.palmgren@sr.se