Hårdare sjukskrivningsregler gav bonus

De anställda på försäkringskassan i Jönköpings län har fått en bonus på 500 kronor var. Bonusen är en belöning för effektivt arbete. Samtidigt har man blivit hårdare i bedömningen av vem som har rätt till sjukpenning.

Arnold Carlzon är kristdemokratisk ordförande i styrelsen.

– Det handlar om att försäkringskassans personal har gjort ett fantastiskt bra arbete under det här året, genom att man har jobbat hårdare och effektivare. Det har blivit kortare handläggningstider, lägre sjukskrivningstal inom de egna anställda och sänkt sjukskrivningstal i länet. Då tycker jag att de ska ha den här belöningen, säger Arnold Carlzon.

Hårdare regler
Försäkringskassan i Jönköpings län är en av de kassor som kommit längst i landet med att leva upp till den hårdare tillämpningen av sjukpenningreglerna.

Bara den som absolut inte kan jobba ska ha rätt till ersättning. Det har lett till en nedgång i antalet sjukdagar, som är större än i övriga landet.

Fler nekas sjukpenning
Att fler nekas sjukpenning samtidigt som de 500 anställda belönas för sin effektivitet, ser Arnold Carlzon inga problem med.

– Det finns ingen relation att sätta det i relation till varandra. Även om man skulle göra det så har försäkringskassans personal ett uppdrag av riksdagen att halvera sjuktalen.

Men att det skett samtidigt som ni delat ut belöningen sticker inte i ögonen på folk?

– De anställda har varit duktiga på många andra områden också, bland annat kortare handläggningstider, som ju är oerhört viktigt i sammanhanget.

Kan inte försvara belöningen
Alla i styrelsen håller inte med. Socialdemokraten och riksdagsledamoten Margareta Sandgren röstade mot.

– Jag tycker inte att det var rätt sätt att visa uppskattning mot sin personal. Jag har svårt att försvara en sådan belöning eftersom jag representerar många andra grupper i samhället där man inte har möjlighet att få en sådan.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se