Guldtransport kan ha avgjort Wallenbergs öde

2:22 min

I en ny bok lanserar forskaren och Rysslandskännaren Bengt Jangfeldt en hypotes till den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs försvinnande vid slutet av andra världskriget. Wallenbergs försök att föra ut sina judiska skyddslingars guld från Ungern kan ha fått de sovjetiska militärerna att fatta misstankar.

– Min hypotes är att förklaringen till att han arresterades kan i själva verket vara rätt banal, att han åkte dit på någonting som man har förbisett tidigare, säger Bengt Jangfeldt.

Raoul Wallenberg, som tjänstgjorde vid den svenska ambassaden i Budapest, fördes i januari 1945 bort av sovjetisk militär, för att aldrig mer höras av.

Raoul Wallenberg hade under slutet av andra världskriget räddat tusentals judar från förintelsen, genom att han försåg dem med svenska skyddspass och hjälpte dem med förnödenheter.

I januari 1945 skulle Wallenberg och hans medarbetare resa i bil till sovjetkontrollerat område. Enligt vittnesmål som Bengt Jangfeldt lyfter fram hade Raoul Wallenberg gömt 15 – 20 kilo guld i bilen.

Guldföremålen hade han lovat sina judiska skyddslingar att föra i säkerhet i Sverige.

Men under hans möten med sovjetisk militär fattade de misstankar mot Wallenberg. Hans bil beslagtogs. Ryssarna fann guldet och antog att det var naziguld som Wallenberg fört med sig.

– Man  kunde inte tro att en svensk frivilligt hade gett sig från det neutrala Sverige till detta inferno i Budapest, för att rädda främmande människoliv. Hans förklaring, att det här var sådant som tillhörde andra människor, som han skulle rädda, tror jag inte att de gick på, utan deras rimliga tolkning var att det var nazistgods eller liknande, säger Bengt Jangfeldt.

Ett vittne, hans livvakt, berättade om guldtransporten år 1989.

– Han menade också att Wallenberg var oförsiktig, som inte gjorde någon hemlighet av detta. Det finns också en uppgift i brev från Svenska Tändsticksaktiebolagets representant i Budapest som talar om samma saker. De är helt oberoende av varandra, det var redan 1951. Sammantaget är det ingen diskussion att han hade med sig saker.

Andra personer som försökt kartlägga Raoul Wallenbergs öde säger att uppgifterna om guldet i boken varit kända sedan tidigare.

– Det är ett möjligt scenario. Det kan ha gått till så, men vi kan inte säga det med bestämdhet. Jag har själv diskuterat med Bengt Jangfeldt och vi kostaterade att vi såg kanske lite olika på det, säger Jan Lundvik, som var svensk ambassadör i Budapest 1994 – 1998.