G8-mötet på Camp David avslutat

I en deklaration från G8-mötet i USA sägs angående Europas krisdrabbade ekonomier att det är avgörande att använda sig både av sträng budgetdisciplin och av åtgärder som stimulerar tillväxt.

De tillväxtskapande åtgärder som föreslås är bland andra investeringar i utbildning och i infrastruktur.

G8-mötet enades om uttalanden som åter kritiserar och varnar både Iran och Nordkorea för deras kärnenergiprogram.

Dessutom uppmanas den syriska regimen att omedelbart upphöra med våldet.

Ekot