Jämo: "Orback förminskas som kvinnor"

Kritiken mot den nya jämställdhetsministern Jens Orback är av samma typ av trakasserier som kvinnor i alla tider utsatts för. Det anser Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström efter de senaste veckornas kritik mot Orback.

– Vad som har hänt Jens Orback är det som händer kvinnor och som alltid har hänt kvinnor. Han möter reaktioner som går ut på att han förminskas, han förlöjligas och förklaras inkompetent. Det är ett klassiskt förhållningssätt som män har ägnat sig åt i förhållande till kvinnor. Det är detta som ligger i könsmaktsordningen men här är det den omvända situationen. Det är naturligtvis kännbart att bli utsatt för det och att det sker offentligt gör inte saken roligare, säger Claes Borgström.

– Men Jens Orback får väl göra som kvinnorna alltid har gjort, bita ihop och sedan ägna sig åt sakfrågan och demonstrera sin kompetens. Det är precis det det handlar om.

”Arrogant och okunnig”
Utnämningen av Jens Orback till jämställdhetsminister har mött många reaktioner. En helomvändning av jämställdhetspolitiken säger några. Orback är kolonialist, familjefundamentalist, arrogant, okunnig och en nyliberal rasist säger andra.

Sällan har en minister utsatts för så mycket kritik innan han eller hon knappt presenterat ett förslag.

Kritik från egna leden
När Orback skulle visa att han hade ett öppet sinne och att man fick bo med en häst om man ville, kom kritiken direkt, även från den egna partikamraten Börje Westlund.

– Det här kan utnyttjas av högerkrafter i vårt samhälle, sa Börje Westlund.

Brist på ödmjukhet
Vad har då Orback gjort för fel? Vänsterpartiets Gudrun Schyman tycker att Orback ibland inte varit så ödmjuk inför frågans komplexitet som han borde vara.

– Till en början var väl hans bemötande färgat av en viss arrogans. Det har ju ytterligare provocerat naturligtvis. Han ville inte bemöta kritiken och uttalade sig bland annat ganska nedlåtande om de forskare som skrev en debattartikel. Och det kanske inte är det klokaste sättet att bemöta en tung och seriös kritik.

Schyman tror också att Orback får klä skott för den kritik som egentligen borde riktas mot Göran Persson. Schyman anser att jämställdhetsfrågan sen Margareta Winberg lämnade regeringen har flyttats ner i prioritet och att den praktiska jämställdhetspolitiken uteblivit.

Manlig dominans
Jämo Claes Borgström jämför när han själv blev utnämnd av en kvinnlig minister. Då fanns en balans, idag däremot är det nästan bara män på alla de för jämställdheten viktiga posterna.

– Frågan som alltid är intressant är vilka som har makten politiskt över hur jämställdhetsfrågan ska hanteras. Det är ju statsministern, som är en man och vice statsministern som också är en man. Arbetsmarknadsministern och finansministern är också män. Och justitieministern. Och nu också jämställdhetsministern och så jag själv som är jämställdhetsombudsman.

– Det är alltså en kompakt mansdominas och jag tror att många kvinnor med fog kan känna en oro över hur det ska gå.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se