Få debatter om EU:s nya grundlag

Det har visat sig svårt för landets EU-kritiker att få debattera EU:s nya grundlag och om frågan bör avgöras i en folkomröstning. Av de debatter som EU-kritikerna velat få till stånd ser det ut att bli endast ett fåtal.

– Vi ska ha debatt i ordnade former och vi tar gärna en diskussion om det, men nu är det så att det pågår ett förberedelsearbete både i riksdagen och i regeringskansliet. Först får jag avvakta det. Dessutom har vi dessutom en möjlighet via det arbete som den särskilda EU-gruppen driver, säger vice statsminister Bosse Ringholm, som är en av de som tackat nej.

För ett par veckor sedan utmanade EU-kritiker från nätverket folkomröstning.nu ett trettiotal företrädare de partier som säger ja till EU:s nya grundlag och nej till folkomröstning i frågan, på debatt, men gensvaret har varit klent.

Bara tre vill debattera
I dagsläget har, såvitt känt, bara tre av de tillfrågade som tackat ja, folkpartisten Carl B Hamilton och socialdemokraten Jan Andersson, bland annat.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg, ministrarna Thomas Bodström, Ulrica Messing och Mona Sahlin med flera, har inte svarat eller tackat nej.

– Det här diskuterar vi internt i partiet. Jag kommunicerar naturligtvis den linje som vi i partiet har bestämt oss för, nämligen att det här är en fråga, som lämpar sig för ett avgörande i riksdagen, säger kristdemokraternas Göran Hägglund.

Han tackade nej till att debattera med partikamraten Björn von der Esch.

Om man inte ska debattera den och den ska inte folkomröstas om och den ska heller inte bli en fråga inför valet, eftersom den ska avgöras redan innan valet 2006. När ska den debatteras och hur?

– Den här ska diskuteras ständigt. Det görs inom partierna. Det går att förstärka mer och vi behöver mer av samtal kring den nya konstitutionen, säger Göran Hägglund.

Gärna debatt men inte i detta fall, så kan budskapet sammanfattas.

– Jag är angelägen om att kunskaperna om det nya fördraget breddas, sa Bosse Ringholm när regeringen tidigare i veckan förlängde förordnandet för den så kallade EU 2004-kommittén, som ska ”att bidra till den offentliga debatten om EU:s nya fördrag”.

I denna offentliga debatt inbegrips alltså inte mötet mellan Ringholm själv och junilistans KG Svensson.

– Jag tycker inte det är fel att debattera med KG Svensson men jag tycker att vi ska hitta rätt form för debatten, säger Bosse Ringholm.

Hur är den formen?

– Det är en fråga som partierna gemensamt bör fundera på och alla partier är intresserade av att vi får den här diskussionen i fortsättningen. Då ska det vara med de förutsättningar, som är nu framöver, nämligen att vi går in i en process där vi ska förbereda riksdagen för de ställningstaganden, som ska göras i fortsättningen, säger Ringholm.

Nuder vill inte möta Wibe
Sören Wibe, socialdemokratisk riksdagsledamot, och en av de drivande i folkomröstning.nu har själv fått nej att debattera med sin partikamrat, finansminister Pär Nuder.

Wibe tror att motståndet mot att debattera beror på rädsla.

– Det man är rädd för är naturligtvis att det ska bli ännu mer synligt den klyfta som finns mellan vad ledamöterna i riksdagshuset anser och vad majoriteten av svenska folket anser, säger Sören Wibe.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se