Vänsterpartiet stoppar sänkt spritskatt

Vänsterpartiet tänker inte släppa fram någon spritskattesänkning. Det framgick när vänsterpartiledaren Lars Ohly var gäst i Ekots Lördagsintervju.

– Jag har mycket svårt att se att vänsterpartiet skulle gå med på någon sänkning över huvudtaget. Anledningen är att vi har så starka argument. Den totala spritkonsumtionen kommer att öka. Då kommer vi att se fler våldsfall, fler misshandelsfall i hemmen, fler rattonykterheter, vi kommer att få alla de effekter som alkoholpolitiken skulle motverka, säger Lars Ohly.

Kraven på att sänka spritskatten har vuxit sig allt starkare.

Alkoholutredaren Kent Härstedt har föreslagit en 40-procentig sänkning av den skattesatsen. De flesta bedömare har också utgått från att regeringen och samarbetspartierna kommer att enas om en sänkning till våren.

Gör Nuder besviken
Därför är Ohlys besked ett tjockt streck i räkningen för den nye finansministern Pär Nuder.

Teoretiskt skulle regeringen kunna runda Lars Ohly och vänsterpartiet genom att söka stöd hos något borgerligt parti. Men inte heller det tänker Ohly acceptera.

– Nä, det är omöjligt att tänka sig att vi skulle stå vi sidan av och regeringen tillsammans med moderaterna, eller något annat borgerligt parti, skulle komma överens om en skattefråga. Detta påverkar inkomsterna till staten och det påverkar vårt budgetsamarbete. Därför ska det komma överens om mellan miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Så det blir ingen spritskattesänkning i vårbudgeten?

– Jag har mycket svårt att se att vi skulle kunna överhuvudtaget gå med på någon sänkning

Samarbetet mellan vänsterpartiet och regeringen har varit spänt sedan Göran Persson öppnade för en regeringssamverkan med miljöpartiet.

Perssons speulationer utlöste en förtroendekris som enligt Ohly ännu inte är löst.

Han ställer sig bakom sina medarbetares ord när de säger att Göran Persson har förbrukat det förtroende som byggts upp under sex års samarbete.

– Det är hårda ord, men jag anser att de är berättigade. Det handlar om ett förtroendefullt samarbete, som jag anser måste bygga på att man inte säger en sak när man träffar varandra och en annan sak när man sedan träffar journalister. Det är en dålig ledarstil. Om han åtminstone varit konsekvent, då hade jag i sak kunnat polimisera. Då hade jag kunnat ta att han åtminstone var ärlig när vi träffades. Detta är ett oärligt förhållningssätt och det är inte värdigt en statsminister,  tycker jag, säger Ohly.

Hotar med nyval
Skulle socialdemokraterna och miljöpartiet bilda regering utan vänsterpartiet, hotar Lars Ohly med nyval. Han säger sig inte vara rädd för att ett nyval skulle kunna resultera i en borgerlig regering.

– Ja, då är det ett demokratiskt val. Det är inte vårt fel att väljarna tycker att vi behöver en borgerlig regering. Ansvaret ligger hos de som är beredda att skapa en sådan osäker parlamentarisk situation i så fall, säger han.

Finansminister Pär Nuder vill inte säga mer än att frågan om alkoholskatten är ute på remiss till i mitten av december.

Regeringen kommer därefter att väga vad som talar för och emot en skattesänkning.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se