"Valet i Irak bör inte skjutas upp"

Från Irak rapporteras att valkommission där utesluter att det planerade valet skjuts fram. Valet i Irak planeras till den 30 januari, men en rad irakiska politiska partier har begärt att valet ska skjutas upp ett halvår på grund av allt våld i landet.