Lärarhögskolorna kan inte lära ut it

Landets lärarhögskolor får kritik för att de är för dåliga på att lära ut hur datorer och ny informationsteknik ska användas i undervisningen. Det visar en rapport från den statliga KK-stiftelsen.

– Vi tycker det är synd att det inte finns en större pedagogisk medvetenhet kring it och att man inte tar tillvara forskningen om it och lärande. Det finns goda exempel, men generellt sett är bilden mörk, säger Peter Fowelin, som är projektledare på KK-stiftelsen.

Sverige var något av ett föregångsland när satsningen på ITIS, it i skolan, genomfördes för några år sen.

Nu har många andra länder kommit ikapp och gått förbi, enligt KK-stiftelsen, som arbetar med att stimulera it i skolorna.

Bara var tionde nöjd
Enligt stiftelsens rapport är bara var tionde lärarstudent nöjd med vad de fått lära sig om hur it kan utnyttjas i undervisningen, trots att regeringen skrev i lagförslaget att den nya lärarutbildningen skulle vara ett föredöme.

Också högskoleförordningens examenskrav talar om it som ett viktigt inslag i lärarutbildningen.

Enligt KK-stiftelsen finns mycket lite skrivet om it i lärarhögskolornas kursplaner och styrdokument.

Förtydliga lärarnas behov
Stiftelsen kritiserar lärarhögskolorna. De vill också att regeringen ska se till att det blir tydligt vilken kunskap och kompetens lärarna ska få.

– Det finns många duktiga äldre lärare, som använder it på ett medvetet sätt, men de yngre klarar inte av det. Det händer att kommunerna sätter yngre på skolbänken för att de ska vara lika duktiga som de äldre, säger Peter Fowelin.

Stiftelsen vill också höra politikerna säga att det är viktigt att nya lärare använder it som pedagogiskt verktyg.

Norge framhålls som en god förebild. Där har satsats 30 miljoner om året i några år. Där kan lärarutbildarna mer om it och it används också mer.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se