Grekiska valutgången positiv för Sverige

1:52 min

Valutgången i Grekland påverkar både svenska konsumenter och svenska företag positivt. Det säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster.

– Valutgången är väldigt bra för många svenska företag. Många exportföretag i Sverige säljer investeringsvaror och det är sånt som beställarna kan skjuta upp när det är osäkerhet och turbulens, och har skjutit upp. Det grekiska valet och valutgången löser inte Europas kris på en gång. Men det minskar ändå osäkerheten något och minskar den finansiella turbulensen och det är därför väldigt viktigt för svenska företag, säger Stefan Fölster.

Svenska underleverantörer till bland annat den tyska bilindustrin har drabbats av frysta ordrar i dessa oroliga tider, likaså Volvo, vars leveranser av lastbilar har sjunkit framför allt i Europa.

Valutgången i Grekland gör att läget blir lite säkrare, och därmed kan orderingången till företagen ta fart igen, säger Stefan Fölster.

Även om läget efter det grekiska valet fortfarande är osäkert har valutgången ändå lugnat många investerare, eftersom risken att Grekland ska lämna euron har minskat.

Men läget är fortfarande osäkert och det finns en risk att kronan förstärks när investerare söker sig till trygga hamnar med stabila offentliga finanser. En dyrare krona gör det billigare att importera, men det blir svårare att exportera eftersom företag i andra länder får betala mer för köpa varor och tjänster från Sverige.

Valresultatet är likväl överlag positivt, inte bara för företagen utan även för konsumenterna.

– Svenska konsumenter är ganska känsliga för en finansiell turbulens. I oroliga tider kan de vara oroliga för boprisfall och aktieprisfall. När osäkerheten nu minskar något bäddar det för något bättre tider för detaljhandeln och för annat som svenska konsumenter köper, säger Fölster.