Smittade med flera hiv-virus lever längre

2:00 min

Svenska forskare har tagit ett stort steg framåt vad gäller att upptäcka ett botemedel eller effektiv bromsmedicin mot aids. En ny studie vid Lunds universitet visar att personer som är smittade av två sorters hiv har större chans att leva längre.

Den här upptäckten kan leda till ett nytt sätta att både behandla om förebygga sjukdomen, berättar Joakim Esbjörnsson, forskare i molekylär virologi vid Lunds universitet.

– Vi har sett att de patienter som bär på båda virusen har ungefär femtio procent längre tid innan de utvecklar sjukdom, alltså aids, än de som bara bär på HIV1.

I tjugo års tid har forskarna undersökt 4 700 personer i Guinea-Bissau i Västafrika. Varje år testades de för såväl den vanligaste aggressiva varianten HIV1, som för HIV2, som är en mildare variant som nästan bara finns i Västafrika. Därmed fick de en bild av hur lång tid det tog från smittotillfället till att sjukdomen utvecklats.

Totalt var det 32 personer som under åren drabbades av båda smittorna.

När man smittas av hiv är det första stadiet en influensaliknande period i ett par månader som sedan följs av en symptomfri period på flera år innan sjukdomen aids bryter ut.

Det är den symptomfria perioden som verkar förlängas, från till exempel sju till tio år, om man smittats av HIV2-viruset först.

Den här upptäckten ska kunna hjälpa även dem som i dag bär på HIV1.

– Ja, absolut, vi såg bromsande effekter på två plan. Det ena var väldigt tidigt i sjukdomen, men sedan såg vi att vissa delar av immunförsvaret hade en kontinuerlig effekt under hela förloppet, säger Joakim Esbjörnsson.

– Kan man isolera mekanismen som ligger till grund för det kan man definitivt behandlade redan smittade individer och på det sättet bromsa utvecklingen av aids.

Men om man bär på den aggressiva HIV1, ska man inte försöka få den lindrigare HIV2 för att försöka stoppa insjuknandet.

Enligt forskarna är det alldeles för farligt att experimentera med det och hittills har de bara träffat på människor som först smittats av HIV2 eller som fick båda virusen vid samma tillfälle.

Studien som finansierats av biståndsorganisationen Sida, har pågått i 20 år och publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

– Det är ju världens mest ansedda tidskrift och den ställer otroligt högra krav på de artiklar som de publicerar. Så vi fick hålla på i elva månader och verkligen gräva fram att det inte var någonting vi hade missat eller förbisett, säger Joakim Esbjörnsson, forskare i molekylär virologi vid Lunds universitet.