Trots ignorans - gröna tak växer i popularitet

2:08 min

Hus med växtlighet ovanpå, så kallade gröna tak, vinner popularitet runt om i Sverige - inte minst för att de absorberar regnvatten. Men experter menar att omvandlingen till gröna tak går onödigt långsamt.

– När jag vill koppla bort sig mentalt, så kan man stirra ut och titta på fåglarna som går på taket och blommorna, säger banktjänstemannen Najod Strömbom som har ett av Sveriges första moderna gröna tak utanför sitt kontorsfönster.

Det doftar som på fjället men vi befinner oss på en av avsatserna på SE-bankens stora byggnad i Rissne i Stockholm. En matta i en mängd rödbruna nyanser breder ut sig och det är ett så kallat sedumtak, med ett tunt täcke av en skötselfri och tålig blomma.

Även om anläggningstakten ökar för varje år utgör de uppskattningsvis några tusen levande taken i Sverige alltjämt öar i ett hav av konventionella, döda tak.

Gröna-takforskaren Tobias Emilsson från lantbruksuniversitetet i Alnarp är frustrerad.

– Egentligen är det kunskapsöverföring som krävs, och att man förstår att det här är system som är enkla och fungerar med väldigt lite skötsel, säger han.

Förutom att skapa en harmonisk atmosfär absorberar de gröna taken regnvatten, gör mikroklimatet fuktigare och svalare och isolerar och skyddar byggnaden. Egenskaper som blir allt viktigare i och med klimatförändringen och förtätade statskärnor.

De lättaste sedummattorna kan gå att lägga på befintliga tak, men bäst passar de gröna taken vid om- eller nybyggnationer

Till och med de byggherrar som installerar gröna tak är dock ibland okunniga om fördelarna med dem, berättar Skanskaingenjören Per Danielsson, som leder ett branschgemensamt projekt för att standardisera tekniker för gröna tak.

– Man har väl egentligen inte någon koll på varför man bygger det. Jag tror att det har varit lite så innan, man har inte sett det som ett legitimt byggmaterial utan det är mest något man lägger på för att få lite gröna poäng, säger Per Danielsson på Skanska.