Projekt ska stävja ungas självmord

Regeringen har beslutat att Sverige ska testa ett program från Australien för att öka kunskapen om självmord och få färre barn och unga att ta sina liv. Bakgrunden är att självmordsförsök och psykisk ohälsa syns öka bland unga.

Projektet genomförs på försök i Stockholm och Jönköping och totalt ska 2 000 personer som har kontakt med unga få utbildning i de båda länen.

Det är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet som fått i uppdrag att hålla i projektet.

TT