Priset på etanol väntas skena efter torka i USA

1:54 min

USA upplever nu den värsta torkan på 50 år. Det har lett till dåliga skördar och att många livsmedelspriser har skjutit i höjden, särskilt majs som aldrig kostat så mycket som nu. Det får i sin tur priset på etanol att öka.

I USA används majs för att producera etanol, och då priserna på majs stigit så följer etanolpriset efter. Och inte bara i USA utan också i Europa.

– Ja,  det får det absolut. Och det beror på att amerikansk etanol har importerats väldigt mycket till Europa de senaste ett och ett halvt åren och fått stor påverkan på både tillgång och prisbild. 

Även vetepriset har ökat mycket de senaste veckorna i spåren av den amerikanska torkan.  Det påverkar särskilt priset på etanol i Sverige eftersom  vi här använder just vete i etanolproduktionen.

Sammantaget kommer de höga majs- och vetepriserna göra det dyrare för etanolkonsumenterna.

Enligt Pål Börjesson, som är professor i miljö och energisystem vid Lunds Universitet, så sker det med viss eftersläpning, men på sikt kommer priserna stiga.

– Den etanolproduktion som sker i dag baseras på långsiktiga kontrakt med lantbrukare för hur mycket råvaror man ska leverera under ett år till ett visst pris. Men på längre sikt så kommer de högre priserna att slå igenom, säger Pål Börjesson.

Bengt Olof Johansson på Agroetanol har redan märkt av det ökade priset. De säljer sin etanol på en börs och där har priset ökat med 20 procent på bara några veckor.

– Runt midsommar fick vi knappt 590 euro per kubikmeter etanol, i går var priset uppe i 725 euro i Europa, så det är en ganska kraftig stigning.