Försvaret skyller rättegångskostnad på åklagarna

2:32 min

Ekot rapporterade tidigare om att advokaterna och målsägandebiträdena i det så kallade Södertäljemålet sammanlagt kräver omkring 70 miljoner kronor för sitt arbete i samband med utredningen. Men flera av försvararna menar att det är åklagarnas sätt att driva målet som gör det här till en av landets dyraste rättegångar.

Ersättningen som försvaret och målsägandebiträdena nu begär är omkring 70 miljoner. Men det hade inte behövt bli så dyrt, menar nu flera advokater. Kritik mot åklagarnas sätt att hantera fallet handlar framförallt om två saker:

Utredningen var inte klar när åtal väcktes, utan flera handlingar kom in i efterhand. Det här ledde till en mycket svår situation för försvaret där man tvingades till att snabbt läsa ikapp, vilket i sin tur ledde till extra arbetsinsatser som nu alltså ses i ersättningsanspråken.

Den andra delen av kritiken består i att åklagarna anser att flera av de åtalade är en del i en större brottsplan, där i princip "all bevisning används mot alla", enligt Jan Karlsson som är en av försvararna i målet.

– Huvudpåståendet är i princip inte att man är någon medhjälpare, utan man är gärningsman fullt ut och står till svars för hela gärningen så att säga. Det gör också att det blir väldigt besvärligt för alla försvarare, för det finns inga sidor i det här materialet som man kan lägga åt sidan, utan all bevisning åberopas mot alla, säger Jan Karlsson.

– Det har gjort att man måste gå igenom allt material och gå igenom värdet av det, det har gjort det väldigt arbetskrävande.

Flera av försvararna har jobbat väldigt intensivt. I sin begäran om ersättning till tingsrätten skriver till exempel en av dem att han tvingats till arbete på kvällar och helger för att hänga med i åklagarnas ständiga kompletteringar. Han skriver även att den arbetssituationen som rådde kommer att påverka hans verksamheten för ett bra tag framöver.

En annan försvarare skriver att tidspressen har medfört en psykisk påfrestning utöver det vanliga.

Fredrik Ungerfält försvarar den man som har pekats ut som ledare för Södertäljenätverket. Han tvingades efter ett tag att kalla in en kollega för att hantera materialet. De båda har nu lämnat in begäran om ersättning på 3,4 respektive 2,3 miljoner kronor.

– Jag har aldrig själv tidigare haft något så oerhört, gigantiskt omfattande mål och jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer att få det igen. För det är, för försvararens del, nästan omöjligt att utföra på ett rättssäkert sätt, säger Fredrik Ungerfält.

Fredrik Ungerfält tycker själv inte att kostnaden för hela processen är motiverad.

– Man ska i det längsta undvika att ha den här typen av gigantiska rättegångar för det innebär risker, och det innebär kostnader som enligt min mening inte står något att tjäna på.

Chefsåklagare Tora Holst håller inte med om att åklagarnas åtal inte var klart när det lämnades in, och säger att alla parter har tvingats jobba hårt i det här målet. Hon menar att vissa rättsprocesser måste få ta tid och resurser.

– Det är oerhört mycket pengar. Å andra sidan: det är 34 räkningar, det är 62 rättegångsdagar, det är 20 åtalade. Hur mäter man tre människoliv och det lidande den här samlade brottsligheten har orsakat i Södertälje?