Laxar får hjälp att passera vägar i Norrland

1:45 min

Nu ska det bli lättare för laxarna att passera vägarna i norra Sverige. Under de kommande fem åren ska framförallt fellagda vägtrummor som går under vägarna bytas ut.

– De har svårt att ta sig igenom de här trummorna därför att de kan vara antingen ett fall nedströms trumman eller så kan det vara för hög vattenhastighet. Det beror på att man kanske har gjort den här trumman lite för liten, säger Ida Schönfeldt, projektledare på Trafikverket.

Men det här är en ganska liten bäck vi står vid, på vilket sätt är den värdefull att åtgärda?

– Framförallt är det som uppväxtområden för små fiskar. Sen simmar de tillbaka nedströms igen i de större vattendragen, säger hon.

Vattendragen kan sägas vara ett landskaps blodådror men det finns många proppar som försvårar eller omöjliggör fiskens livsviktiga vandring.

I Sverige finns i genomsnitt en väg att korsa per varannan kilometer av ett vattendrag och ungefär var tredje vägpassage utgör ett hinder för uppströmsvandrande fisk.

Men nu ska fem vattenområden i Norrbotten och Västerbotten med tillhörande biflöden åtgärdas i en samarbete mellan Trafikverket, länsstyrelserna i länen och skogsbolagen.

Projektet som till hälften finansieras av EU har en budget på cirka 70 miljoner kronor och målet är att förbättra förutsättningarna för arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter.

Enligt Ida Schönfeldt på Trafikverket finns det flera möjliga åtgärder:

– Den kanske bästa lösningen är om man kan få till en naturlig botten och då väljer man en halv trumma istället för en rund hel trumma. Då får man också viloplatser för fiskar då det blir olika vattenhastighet och de lättare kan ta sig igenom, säger Ida Schönfeldt på Trafikverket.