Sveriges ekonomi oväntat klen

2:05 min

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt och överraskande nog går hemmamarknaden sämre än exportmarknaden. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för årets andra kvartal.

– Man kan säga att den svenska ekonomin står och stampar och det är framför allt byggsektorn och tjänstebranscher som har försvagats jämfört med tidigare, säger Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.

Konjunkturen har försämrats snabbt de senaste månaderna för byggsektorn och den privata tjänstesektorn. Byggandet har minskat och byggföretagen tror att det kommer att fortsätta så, vilket bland annat innebär fler personalminskningar framöver.

Också tjänstesektorn har fått ett stort tapp i efterfrågan den senaste tiden. Att försämringen kommit så snabbt överraskar Mats Dillén.

– Det är väldigt osäkert i euroområdet och det sprider sig till olika delar av den svenska ekonomin. Men det är lite förvånande att tillverkningsindustrin som är mer exportberoende förefaller vara mer motståndskraftig än en del inhemska delar av den svenska ekonomin, som byggsektorn. Så där får vi klura lite på varför det ser ut som det gör, säger han.

För tillverkningsindustrin, som man skulle kunna tänka sig påverkas mycket av Eurokrisen, ser det faktiskt inte så illa ut. Orderingången från exportmarknaden är hyfsat stabil och framtidstron bland tillverkningsföretagen steg i juni. Också hushållen tror på bättre tider, framför allt för den egna ekonomin.

För hela året tror Konjunkturinstitutet att deras prognos sedan tidigare håller sig, med svag tillväxt i den svenska ekonomin, låg inflation och ingen ökning av antalet jobb. Det finns dessutom ett utrymme för Riksbanken att sänka räntan, menar KI. Läget i den svenska ekonomin är ändå bättre än i många andra europeiska länder.

– Det har varit mycket stagnation när det gäller orderingång och produktion. Men det som skiljer Sverige från delar av euroområdet är att det finns en optimism i ganska stora delar av näringslivet. När man tittar framåt så tror man att det kommer att gå bättre, och så är det också bland hushållen. Det är något som hjälper tillväxten, säger Mats Dillén.