Vill avslöja bankernas amorteringsfria lån

1:32 min

Finansmarknadsminister Peter Norman (M) har uppmanat bankernas organisation Bankföreningen att redovisa för allmänheten om någon av deras medlemmar bryter mot branschens riktlinjer och ger amorteringsfria lån till tungt skuldsatta bolånekunder.

Bankföreningens vd Johan Hansing säger sig dock inte vara beredd att följa regeringens önskemål.

– Vi kan inte som förening med frivilligt medlemskap publicera namn på de som inte följer riktlinjerna.

Men borde inte bankerna följa riktlinjerna?

– Jo, men riktlinjerna säger inte att man i alla lägen ska amortera över en viss belåningsgrad. Poängen med riktlinjerna är att man ska kunna vara flexibel, säger Hansing.

Debatten om amorteringar tog fart på nytt när Swedbanks vd Michael Wolf i ett brev till finansdepartementet uppmanade regeringen att lagstifta om amorteringskrav. Banken vill att den som har en stor del av bostaden belånad ska tvingas amortera. Riksbankschefen Stefan Ingves är av samma uppfattning.

Finansmarknadsminister Peter Norman däremot tror inte på lagstiftning som den bästa lösningen på problemet.

– Det finns en överenskommelse mellan bankerna om att lån som överstiger 75 procent av bostadens värde ska amorteras. Här tycker jag det finns ett läge för Bankföreningen att samla in uppgifter och sedan publicera vilka banker som inte sköter sig, säger Norman. 

Men Bankföreningen är alltså inte beredd att hänga ut sina medlemmar. Däremot ställer sig vd Johan Hansing mer positiv till en ny lag om amorteringskrav.

– Jag tycker att man ska vara öppen för en diskussion om lagstiftning, säger Hansing.