IMF sänker prognos för Spanien

1:34 min

Internationella valutafonden, IMF, gör en kraftig nedskrivning av den spanska tillväxten jämfört med förra årets rapport. Det är bland annat regeringens sparåtgärder som får ekonomin att backa. Ändå efterfrågas mer besparingar.

– Det finns fortfarande mycket oro på marknaden och Spanien och behöver genomföra fler åtgärder, säger James Daniel, IMF:s Spanienexpert.

IMF spår i sin senaste rapport att den spanska ekonomin kommer krympa med 1,7 procent i år och även backa nästa år med 1,2 procent. Det är en kraftig nedskrivning om man jämför med samma rapport från förra året då IMF spådde att den spanska ekonomin istället skulle växa.

En orsak till nedgången är regeringens sparåtgärder, som bland annat innebär höjd moms och minskade löner för offentliganställda, vilket på kort sikt minskar tillväxten och ökar arbetslösheten. I dag visade nya siffror från spanska statistikbyrån att arbetslösheten är den högsta någonsin, över 24 procent och att mer än varannan person under 25 år är arbetslös.

Valutafonden välkomnar ändå regeringens försök att spara pengar och man säger att ytterligare sparåtgärder måste till om landet ska få upp tillväxten på längre sikt.

Det ekonomiska förtroendet för Spanien är lågt. Risken finns att läget förvärras och att Spaniens tillgång på kapital hotas, skriver IMF i rapporten.

  1. Spanien har den senaste tiden fått betala dyrt för att låna pengar och det pratas nu om att Europeiska centralbanken, ECB, ska börja stödköpa spanska och italienska statspapper för att få ner räntorna. Det är en fråga som kan tas upp på nästa ECB-möte som går av stapeln i slutet av nästa vecka.