Offentlig sektor måste anställa hundratusentals

2:46 min

Den offentliga sektorn behöver anställa flera hundra tusen de kommande åren. Det är en svår uppgift eftersom många akademiker generellt inte är intresserade av de offentliga jobben.

– Jag är inte oroad men inte helt lugn heller. Vi har en utmaning framför oss, säger Agneta Jöhnk på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sammanlagt handlar det om drygt 420 000 människor som behöver anställas inom offentlig sektor fram till 2019.

Dels för att runt 330 000 offentliganställda kommer att gå i pension, men utöver det behövs ytterliga 90 000 nyanställda eftersom andelen barn och gamla måste utbildas och tas om hand ökar.

Det är många akademiker som kommer behövas, främst sjuksköterskor och lärare men också ekonomer och ingenjörer.

Det innebär en stor utmaning eftersom akademikerna generellt inte är så sugna på de offentliga jobben. På Linköpings Universitet har man nyligen gjort en undersökning bland före detta studenter som visade att få, bara procent, föredrog att jobba i den offentliga sektorn.

Agneta Jöhnk är chef på arbetspolitiska avdelningen på SKL där man nu gör en kommunikationssatsning på fyra år för att locka till sig unga akademiker. De har bland annat gjort tidningar och en film.

SKL menar man att den offentliga sektorn måste bli bättre på att sälja in de jobb som finns.

– Vi måste prata mer om det. Vi är en sektor som man vet finns, men vi har inte varit speciellt synliga, säger Agneta Jöhnk

På akademikernas centralförbund, Saco, tycker man dock att offentlig sektor fortfarande är väldigt osynlig bland studenterna. Den lilla samverkan universitet och högskolor har med omvärlden sker med näringslivet och knappast med offentlig sektor.

– Det är fascinerande att man har ett stort behov och ändå inte kommer ut till universitet och högskolor. Det är nog delat ansvar, tror jag. Akademin måste bli bättre att på att bjuda in, men offentlig sektor måste också förstå att om man vill ha en bra framtida arbetskraft så måste man synas under utbilningen. Man måste erbjuda kurser, gästföreläsningar, traineeplatser och liknande, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Sacos studentråd.

Agneta Jöhnk på SKL håller med i Sacos kritik. Offentlig sektor behöver göra mer annars riskerar den att inte få in tillräckligt med folk.