Danmark kräver havsområden vid Nordpolen

Danska forskare är på väg till Arktis för att samla data som kan dokumentera att Danmark och Grönland har rättmätiga krav på havsområden vid Nordpolen.

Inför FN har Danmark, tillsammans med Färöarna och Grönland, ställt territorialkrav på totalt fem områden i Nordatlanten och Norra ishavet.

Danmarks inställning är att Grönlands kontinentalsockel sträcker sig fram till Nordpolen och därför bör vara dansk.

En femtedel av de utvinningsbara kolvätereserverna i världen finns i Arktis, enligt mätningar från USA:s geologiska institut.

TT