Var sjunde buss har brister i brandsäkerheten

1:29 min

Ett av de vanligaste felen på landets bussar är brister som gör att bussen kan börja brinna, visar statistik från Bilprovningen. Förra året blev nästan var sjunde buss underkänd för att det fanns brister i brandsäkerheten.

– Det är skrämmande, jag vill att alla ska känna sig trygga. Inte bara jag som busschaufför, alla ska känna sig trygga, säger busschauffören Mario Kamcevski som har kört buss i snart 30 år.

Att bussar brinner är vanligt, och bussbränderna i Sverige har fördubblats sedan slutet av 90-talet. Varje år brinner det i mer än var hundrade buss. Mario Kamcevski har själv blivit vittne till otäcka bussbränder.

– Jag har sett bussar nere i Europa som brann framför mina ögon. Det går inte att glömma en sådan sak. Jag kan fortfarande blunda och komma ihåg, det är ett förskräckligt scenario.

Sedan Bilprovningen 2001 började granska brandsäkerheten har antalet underkända bussar minskat. Samtidigt har bränderna i bussar ökat. Björn Sundström som arbetar med brandteknik på Sveriges tekniska forskningsinstitut tror att det hänger samman med att bussar börjar brinna lättare i dag än tidigare.

– Motorrummen isoleras mer av ljudskäl, motorerna ska bli tystare och när man isolerar för ljud, isolerar man samtidigt för värme och då blir det en situation där det lättare uppstår brand.

De allra flesta bränder börjar i motorutrymmet och det är också där flest brister upptäcks hos Bilprovningen. Det kan bland annat handla om slangar som läcker bränsle.

En del av landets bussar är numera utrustade med ett automatiska släcksystem som gör att bränderna släcks med exempelvis vatten eller pulver. Det är ett system som Björn Sundström tycker fler bussar borde ha.

– Om släcksystemet finns där och fungerar är det en väldigt effektiv åtgärd för att få ner antalet bränder.