Bidrag till ungdomsorganisationer ändras

3:26 min

Vid årsskiftet träder nya regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer i kraft. Då är det inte längre viktigast att ha så många medlemmar som möjligt. Omställningen kan bli svår för stora organisationer, medan de mindre får rejält klirr i kassan.

Så här sammanfattar Lena Hallberg, som handlägger stödet till ungdomsorganisationer hos Ungdomsstyrelsen, förändringen:

– De som är gladast är nog de som låg mellan 1 000 och 3 000 medlemmar, som tidigare inte fick ta del av den rörliga delen utan bara den fasta delen. Organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning är då de lyckligaste, därför att de får ett rejält större bidrag.

Nu omfördelar regeringen bidragskakan mellan ungdomsorganisationerna, men utan att låta den växa. 250 miljoner om året fram till år 2015, enligt senaste budgetpropositionen. Däremot ska det bli enklare och tydligare regler för fördelningen av pengarna, från och med höstens bidragsprövning, inför verksamhetsåret 2013. Så är det i alla fall tänkt.

En viktig förändring är att det fasta bidraget till varje organisation som har 1 000 medlemmar eller fler, kommer att ta en allt större andel av statsbidraget. I dag får ungdomsorganisationer med fler än 3 000 medlemmar även ett rörligt bidrag, utöver det fasta. Men från årsskiftet försvinner den skillnaden och alla organisationer kan söka rörligt bidrag, samtidigt som den potten minskar.

Det fasta bidraget blir 350 000 kronor, lika stort för fria Moderata Studentförbundet, eller Sveriges Elevråd, som båda har drygt 1 000 medlemmar, och spelhobbyförbundet Sverok, med 190 000 medlemmar. De stora ungdomsorganisationerna får det kärvare framöver, konstaterar Lena Hallberg på Ungdomsstyrelsen.

– Det är väl Sverok som har en väldigt stor ökning, i alla fall från ansökan 2011 till 2012. De har ökat väldigt mycket vad gäller antalet enskilda medlemmar. Och så har vi scouterna, som fortfarande är en organisation som har väldigt många medlemsföreningar. Så det är klart att det blir förändringar för så stora organisationer, i större utsträckning än för mindre organisationer.

Även riktigt små organisationer, för ungdomar med funktionsnedsättningar, får ett fast bidrag på 350 000 kronor om året. De allra minsta har bara 35 medlemmar.

Samtidigt skärps kraven för hur medlemsantalet beräknas. Från och med höstens bidragsprövning, som börjar i september, måste 60 procent av medlemmarna vara mellan 6 och 25 år, både i riksorganisationen och i de lokala föreningarna. Tidigare räckte det att ungdomarna var i majoritet på riksplanet.

Lena Hallberg igen:

– Vi tycker att det är en bra förändring i förordningen. Att ungdomarna har makt och inflytande även på den lokala nivån. Att de ska vara minst 60 procent, så det tycker vi är positivt och bra.

Frågan är hur de stora ungdomsorganisationerna kommer att reagera på de nya reglerna. De skulle ha mycket att vinna på att dela upp sina organisationer i flera mindre, för att få ut 350 000 kronor per organisation. Lena Hallberg är medveten om att risken finns:

– Visst, man kan stjälpa ett statsbidragssystem med en stor omorganisering, om riktigt stora organisationer gör stora förändringar. Men då får man ta ställning till det i så fall och vi får ta frågan tillbaka till Ungdomsstyrelsen vad gäller fördelningsnyckeln och uppvakta departementet om att anslagen behöver höjas eller förordningen förändras, naturligtvis.