Vattenfall vill bygga nya reaktorer

1:24 min

Vattenfall har gjort en första ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer, det meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt Vattenfall är ansökan ett led i att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer.

Folkpartiets Jan Björklund välkomnar Vattenfalls ansökan.

Miljöminister Lena Ek (C) påpekar dock att det ännu inte handlar om en fomell ansökan och hänvisar till alliansens energiöverenskommelse från 2009 som gav Strålskyddsmyndigheten i uppdrag att utarbeta kriterier för en sådan ansökan. Ett arbete som inte är klart förrän om två år.

Vattenfall redovisade i dag dessutom en vinst efter skatt på 877 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period i fjol var förlusten ca 3,2 miljarder kronor.

Ekot/TT