Biståndsministern med och utformar nya FN-mål

Biståndsminister Gunilla Carlsson blir ledamot i en FN-grupp som ska utarbeta förslag till globala mål som ska ersätta FN:s millenniemål om några år.

I gruppen, som har utsetts av FN-chefen Ban Ki-Moon, ingår 26 personer och Gunilla Carlsson får sällskap av bland andra brittiske premiärministern David Cameron och Jordaniens drottning Rania.

Gruppen ska lämna sina rekommendationer 2015. Då ska FN:s åtta milleniemål vara uppnådda, vilket många bedömare tror blir omöjligt.

Ekot/TT