Reglerna för representation ses över

1:13 min

Sedan 2007 har det inte funnits något enhetligt tak för internrepresentation bland Sveriges myndigheter. I dag får varje myndighet själv besluta om sin policy.

Men efter avslöjandena om bland annat Tillväxtverkets vidlyftiga internrepresentation ska civilminister Stefan Attefall se över reglerna.

– De här exemplen gör ju att vi måste fundera på om vi ska ha mer gemensamma riktlinjer. Men som sagt, jag tror aldrig att man kan reglera fram gott omdöme, det måste vi ha en levande diskussion om.

Hur mycket internrepresentation får kosta varierar kraftigt mellan de statliga myndigheterna, visar en rundringning bland ett tiotal myndigheter som Ekot gjort. Efter att reglerna ändrades 2007 fick varje myndighet själv bestämma riktlinjer och hur mycket av skattebetalarnas pengar som ska gå till representation.

Kronofogdemyndigheten till exempel, hade mindre än hälften så kostsam representation per person för 2011 jämfört med Konkurrensverket.

Tillväxtverket som spenderade nästan en halv miljon på personalmiddagen på Grand Hotel i maj bröt sin interna policy om ett maxtak på 600 kronor per person, och det var inte den enda gången.

Christina Lugnet är generaldirektör och ytterst ansvarig på Tillväxtverket och hon tvingas nu se över myndighetens hanterande av representationskostnaderna. Hon är kallad till ett separat möte på Näringsdepartementet i början av nästa vecka.