FMV krävs på miljonskadeavgift

1:26 min

Försvarets Materielverk, FMV, har dömts till upphandlingsskadeavgift på över en miljon kronor för brott mot lagen om offentlig upphandling. Domen gäller tre fall av uppköp av material och tjänster där FMV struntat i att begära in anbud.

Konkurrensverket tog saken till domstol och i förra veckan kom de tre domarna som just nu granskas av Maria Gutensparr, ställföreträdande chefsjurist på FMV.

– Vi sitter nu och går igenom domarna och förvaltningsrättens bedömning för att besluta om vi ska överklaga det här. Vi har fortfarande lite tid på oss för att lämna in ett eventuellt överklagande, säger Maria Gutensparr.

De tre fallen av otillåten direktupphandling som Försvarets Materielverk gjort sig skyldig till enligt Förvaltningsrätten i Stockholm ägde rum i början av förra året. Det gällde köp av fem dragtruckar,  tjänster för logistikstrategi samt tjänster för taktisk sambandsplanering.

Det sammanlagda värdet av upphandlingarna uppgick till mellan 8 och 13 miljoner. FMV åberopade bland annat brådska och specialkunskaper hos ett av de anlitade företagen som skäl för att man inte gjorde en upphandling.

Men de argumenten bet inte på vare sig Konkurrensverket eller Förvaltningsrätten i Stockholm, men Maria Gutensparr på FMV, tycker att lagen ändå öppnar för lite olika metoder.

– Vi har möjligheter enligt lagen att göra upphandling på olika sätt, till exempel genom direktupphandling. Nu är vi inne i en process där de här tre fallen prövas för att visa om vi tillämpat lagen korrekt eller inte, säger hon.