Direktrapportering från partiledardebatten

Under höstens andra partiledardebatt i riksdagen var de snabbt ökande varslen inom industrin ett dominerande tema. Eftersom Stefan Löfven inte sitter i riksdagen representerades Socialdemokraterna av gruppledaren Mikael Damberg, och för Miljöpartiet var det språkröret Åsa Romson som förde ordet.

Per-Anders Rehn, inrikesreporter på Ekot, rapporterade direkt från riksdagen.

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: I dag är det dags för den första partiledardebatten sedan riksdagen öppnade efter sommaren. Den startar klockan 9.00 och beräknas hålla på i cirka fem timmar. Först upp i talarstolen är socialdemokraten Mikael Damberg, partiets gruppledare i riksdagen. Partiledaren Stefan Löfven har ju ingen riksdagsplats.
Efter det kommer statsministern och Moderatledaren Fredrik Reinfeldt som följs av de övriga partierna i storleksordning. Kanske tar statsministern upp bragdmatchen som han såg på plats i går. Vilka ämnen kan bli stora i debatten? Ja, den ekonomiska utvecklingen och lågkonjunkturen kommer säkert att behandlas. Likaså arbetslösheten, främst bland de unga. Miljö, klimat och infrastruktur kan också uppmärksammas i debatten liksom även invandring och asylsökande

08:34, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Partiledardebatten har startat. Talmannen Per Westerberg har, som alltid, gått igenom debattreglerna och den tid varje talare har.
Sociakldemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg stiger upp i talarstolen. Han inleder med att ta upp enlång rad varsel. Oron sprider sig.
- Frågorna många, säger Damberg och nämner en rad svåra frågor familjer måste ställa sig.

09:03, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter:

Det är varslen och ekonomin som denna debatt måste handla om, påpekar Damberg och radar just nu upp en lång rad förslag som finns i den skuggbudget Socialdemokraterna presenterade nyligen. Kunskap och innovation är en mycket viktig del av framtiden, enligt Damberg. Men regeringen är passiv.
- Jag förstår att ni inte lyssnar på oss i oppositionen sade han med adress till statsministern.

09:06, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Arbetslösheten är ett slöseri med resurser och regeringen har gömt undan 30 000människor i Fas 3, säger Damberg.
- Vi kommer att avskaffa Fas 3, lovade han återigen.

09:07, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Skolan är grunden för framtiden, understryker Damberg, och redogör för sitt partis olika skolsatsningar och får applåder från sina anhängare.
Tio års skolplikt bör införas, säger han, och lägger till en rad andra krav på en bättre skola
- Vi har gjort vår hemläxa, säger han och tillägger att Socialdemokraterna med detta tar sig an framtiden.

09:11, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: han avslutar sitt tal med två frågor - Varför väljer regeringen gång på gång bort skolan? När kommer jobben?
Statsminister Fredrik REinfeldt replikerar nu på Dambergs inledningsanförande. Han pekar på utanförskapet och att trenden med allt fler förtidspensioneringar brutits.
Varför nämner inte socialdemokraterna att man föreslår skattehöjningar på 30 miljarder, skatter som kommer att slå mot arbetslösheten.
- Stå upp för er politik. Berätta om den, säger Reinfeldt.

09:14, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Mikael Damberg svarar nu på Reinfeldts kritik. Han tar upp bragdmatchen i går och att Reinfeldt var där och drar en slutsats.
- Ligger man under med 4-0 i halvtid måste man tänka nytt, menar Damberg och tycker att Reinfeldt inte kan tänka nytt.

09:16, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Reinfeldt hävdar nu i sin replik i ett lite snårigt ekonomiskt resonemang att Socialdemokraternas förslag höjder arbetsgivaravgiften för unga vilket slår mot arbetslösheten bland unga.

09:19, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har nu replik och riktar sig till Mikael Damberg. Hon vill veta om socialdemokraterna, som Miljöpartiet, vill sluta avvisa unga flyktingar. Hennes andra fråga är vuxna asylsökandes rätt till vård.
-Flyktingpolitiken engagerar och berör, börjar Mikael sitt svar.

09:21, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Regelverken bör ses över. Men varför fråga mig, undrar en överraskad Damberg, som tycker att MP ska fråga regeringen. Det är regeringen Miljöpartiet samarbetar med i denna fråga, säger Damberg.

09:22, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Folkpartiledaren Jan Björklund i talarstolen. Han går tillbaka till Socialdemokraternas budget och de skattehöjning som enligt regerinegfn finns där.
- Det kommer att drabba mäånniskor, ungdomar får sparken, säger Björklund.

09:26, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: mikael Damberg åter i talarstolen och upprepar sin kritik över att ergeringen inte ändrar en politik som inte fungerar, inte ger jobb.
Är det inte så att när man gör något som inte fungerar så bör man tänka om, frågar Damberg.
Jan Björklund tar åter upp frågan om höjda arbetsgivaravgifter. Damberg i sitt svar pekar återigen på att regeringens politik inte fungerat.
- Här går en skiljelinje om vad som skapar jobb i Sverige, säger Damberg och Centerledare Annie Lööf ska replikera.

09:32, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Regeringen har gjort satsningar som Socialdemokraterna tycker är vidlyftiga, menar hon. S-ledaren Stefan Löfven leder mästerskapet i skattehöjning och det drabbar arbetsgivarna..
- Är det rimligt att lägga på en skattehöjning på 30 miljarder på dem som skapar jobb i Sverige, säger Lööf

09:34, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Damberg åter i talarstolen. Alliansen kräver svar av honom på många av Socialdemokraternas budgetförslag. Varför använder inte Arbetsförmedlingen alla sina anslag utan skickar tillbaka pengar till regeringen och det när vi har en arbetslöshet på 8 procent, frågar Damberg.

09:36, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Annie Lööf ställer en mofråga. Om Socialdemokraterna är beredda att öka skatterna med 30 miljarder under nästa år - vad väntar då i framtiden?
Dambergs slutreplik går ut på att ergeringen är passiv och inteprovar dnytt.
_- Jag tycker det är ett svaghetstecken för Sverige att vi har en så svag näringspolitik, säger Damberg och Sverigedemokrqaternas ledare Jimmie Åkesson ställer sig i talarstolen.

09:39, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jimmie Åkesson tar upp partiets stora fråga - asylansökningarna och att de nu ökar. Ändå finns inte migrationspolitiken med i Socialdemokraternas budget, frågar Åkesson.
- Vad har Socialdemokraterna för förlsag i den situation vi nu ser, undrar Åkesson.

09:40, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Mikael Damberg tar upp situationen i Syrien. Ska vi bara lämna människorna där i sticket, undrar Damberg. Och hur kan Jimmie Åkesson göra läxhjälp till en invandrarfårga förstår han inte.
- Det är obegripligt, säger Damberg.
Bara de vanliga flosklerna, säger Åkesson om Damberg i sin replik.
Kan inte SD se alla förslag om skola och migration i S-budgeten? SD väljer fel väg, enlidgt Damberg

09:45, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har nu replik. Inte oväntat tar han upp privata vinster i välfärden.
- Detta sker på bekostnad av bemanningen och trygga jobb, pekar Sjöstedt bland annat på.
Demokratiska beslut ska sytra vart skattepengarna ska gå, kräver han, och pekar på att andra länder har sådan lagstiftning.

09:47, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Återige Damberg. Det är ergeringen som inet tagit denna fråga om välfärden på allvar. Det är klart att något måste göras åt problemen inom välfärden, men Socialdemokraterna stöder inte Vänsterpartiets politik i denna fråga, säger han rakt ut. Valfrihet måste finnas.
- Vi kommer inet till samma svar i denna fråga och det får ni nog stå ut med, säger Damberg.

09:50, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: kristdemokraterna ledare Göran Hägglund för första gången i talarstolen i dag. han kritiserar också S-budgeten och kostnadsökningar för arbetsgivarna, ett tema som går igen hos alla partiledare i Alliansen.
- Hur kan detta leda till fler jobb Mikael Damberg, undrar Hägglund.

09:53, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Vi satsar och investerar, ni stramar åt, kontrar Damberg och undrar hur regeringen kom fram till att regeringen bara ger pensionärerna en femtilapp i skattesänkning. Hur?

09:56, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Dags för statsministerns anförande. Varsel och oro präglar Sverige, är hans första ord. En förändring vi inte tycker om.

09:59, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Vi är mycket exportberoende, betonar Reinfeldt. Det är varslen i exportindustrin som är det allvarliga. Det är utomlands, inte i Sverige, efterfrågan faller. Det går inte att frysa situationen och tro att den är den samma vid upptining.
- Förändring betyder just förändring, säger moderatledaren Reinfeldt.

10:01, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jag har följt Arbetsförmedlingen och deras arbete med att få unga i jobb. De har den verktygslåda de behöver, hävdar Reinfeldt.
Han skärper ton och volym när han går till attack mot Mikael Damberg och Socialdemokraterna. Deras skattesänkningar, enligt Reinfeldt, är återigen temat. Han säfer att målet är att resurser och investeringar ska stanna här, inte gå till länder med lägre bolagsskat och får applåder från sina anhängare i riksdagens plenisal.

10:05, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Valet må vara långt borta, men socialdemokraternas politik håller inte, hävdar Reinfeldt och går över till EU och sitt möte med den tyska förbundskanslern Angela Merkel i går.
Den bankunion euroländerna talar om är ett ofärdigt förslag, säger han, ett argument han ofta upprepat på sistone.
- Vi säger nej till kraftiga skatteökningar som bara leder till att jobben försviner, avslutar Reinfeldt.

10:09, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Mikale Damberg (S) är örst med replik på statsministern. Skolan är hans ämne. Resultaten försämras. Hur kan då regeringen strunta i skolan i sin budget, hävdar Damberg.
- Varför väljer ni gång på gång bort skolan,frågar Damberg med lite skärpa.

10:11, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Vi har förstärkt skolan, men bättre skolresultat kommer att ta tid att visa sig, replikerar Reinfeldt
- Och det finns en sak Sveriges unga inte behöver och det är den skattesmäll som Socialdemokraterna förelsår, säger han.
Damberg replikerar att förra gången valde man sänkt krogmoms före skolan. Nu är det sänkt bolagsskatt som går före. När är det dags för skolan, säger Damberg.
Vi satsar och vi är eniga i skolpolitiken, replikerar Reinfeldt. Är ni, frågar han med adress det rödgröna blocket.
Återigen dags för Miljöpartiets Åsa Romson. Varsel och skattepolitik börjar hon med.

10:16, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna med 18 miljarder, säger Romson. Det underlättar för företagen att anställa. Och en fördubblad busstrafik med bussbeställningar i Sverige skulle rädda jobb hos Volvo i Säffle, enlidgt Romson.

10:18, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Reinfeldt replikerar med att kapital är rörligt. Att sänka bolagsskatt är ett sätt att rädda jobb i Sverige, menar Reinfeldt.
Han får kritik av Romson för att hans politik är ensidig. Det krävs fler och andra förslag.
Jimmie Åkesson (SD) i talarstolen och börjar med matchen i Berlin följt av varslen och arbetslöshetsförsäkringen.
- Man har förändrat arbetslöshetsförsäkringen till en av Europas sämsta, hävdar Åkesson.

10:24, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Ska vi slå sönder de gemensamma systemen, undrar Åkesson.
- När Socialdemokraterna inte försvarar sin budget ska Jimmie Åkesson vill tydligen vara dagens sosse, replikerar Reinfeldt lite syrligt.

10:26, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: A-kassan är en försäkring, inte ett bidragssystem, replikerar Åkesson. A-kassan ska underlätta vägen till ett nyttt jobb, en omställning
- I Reinfeldts Sverige ska vi jobba till vi är 75, men vi får ingen möjlighet att ställa om, menar Åkesson

10:29, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jonas Sjöstedt nu. EU är temat. Är det inte dags att ställa upp en plan för hur Grekland ska lämna euron, frågar han och går vidare till banksektorn och efterlyser åtgärder, en plan, för att inte skattebetalarna ska behöva stå för pengarna när banker krisar.
- Vi har inte skickat nån nota till svenska stattebetalare, replikerar Reinfeldt och säger att regeringens politik i dagsläget med en stark krona att höja näringslivets konkurrenskraft.

10:35, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Nu inleder Åsa Romson, Miljöpartiet, sitt anförande. Sverige behöver en tydligare framtidsvision är den regeringen har, menar hon.
- Det går inte att gå i gamla hjulspår i politiken. Det krävs nytänk, säger hon och upprepar bland annat MP-kravet inom bostadspolitiken på renovering och ombyggnad av miljonprogrammet.
- När blev skattesäkningar en framtidssatsning, undrar Romson.

10:40, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Barnfattigdomen i Sverige är hennes nästa tema. Att klyftorna ökar som nu är oacceptabelt, anser Romson och tar upp partiets förslag om skatteavdrag för föräldrar som separerat.

10:42, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Miljön är hennes nästa ämne. Regeringens budget innehåller inga kilimatsatsningar för att få ned utsläppen i Sverige, hävdar hon och går vidare till flyktingar och nyanlända.

10:44, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Dags för statsministern att replikera på Romson. MP säger alltid att det finns några miljöförslag i regeringens budget. Men satsningen på järnvägen, är inte det miljöpolitik längre, undrar han.
Reinfeldt går vidare till att peka på alla olikheter i förslagen från S respektive MP - två partier som vill samarbeta i regeringen och nämner en lång, lång rad förslag.
- Men vad är det för politik ni ska föra i regeringsställning, frågar Reinfeldt.

10:48, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Folkpartiledaren Jan Björklund äntrar talarstolen för at svara på Åsa Romson. Den viktigaste frågan för klimatet är vår energiförsörjning, hävder han och tar upp kärnkrften, en av FP:s paradfrågor och att Tyskland lägger när kärnkraft och går över till kolkraft.
Romson svarar med en rad procentsiffror om energiomvandling till Tyskland som också satsar på vindkraft, solenergi och biogas.
- Det står 4-0 till Tyskland i halvtid i energiomställning, säger Romsom som också vill anspela på fotbollen i går.

10:56, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jimmie Åkesson anklagar Miljöpartiet för att vara ett extremistparti och pekar på partiets migrationspolitik. Men det var inte mitt ämne egentligen, säger Åkesson, utan MP:s småföretagarpolitik, särskilt kostnadsökningar för företagarna. Hur tänkte ni - om ni tänkte, frågar Åkesson provocerande.
Ett mer udda replikskifte mellan Romson-Åkesson handlade om tunnelbaneåkande. De som åker på min tunnelbana i Stockholm är svenskar, menade Robson.
- Om jag åker tunnelbana i japan - är jag då japan, kontrade Åkesson.

11:10, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Romson och KD.s Göran Hägglund i debatt om familjepolitiken. Vad ska politiken stötta med när föräldrar separerar, frågarGHägglund och menar att Miljöpartets skatteförslag motarbetar de separerade par som åter vill flytta ihop.
Barnfattigdomen ökar, det visar rapporter tydligt, menar Romson, och tycker att Hägglund inte ska kritisera förslag som tar sig an detta.
FP-ledaen Jan Björklund igång med sitt anförande. Pekar på regeringens förslaf för skola och ekonomi. Varslen är tydliga, men Sverige har en stak ekonomi jämfört med många andra.
- Det beror på att vi avvisat många av de vilda förslag som kommit från oppositionen, menar Björklund.

11:21, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter:

Björklund går vidare med arbetsmarknad och arbetsrätt. Det krävs förändringar, inte minst för de ungas framtid, enlig honom. Han pekar också på skolan, särskilt de elever som misslyckas. Alla blir inte högskolebehöriga.
- Och jag ser fram emot vad som är Socialdemokratins förslag för dessa ungdomar, säger FP-ledaren.

11:25, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Den rödgröna oppositionen är mer splittrad än någonsin i modern tid. Vad har ni gemensamt? Vad vill ni med Sverige, frågar Björklund.
Mikael Damberg (S) åter i talarstoeln efter ett tag och det är skolpolitiken och arbetslösheten, särskilt Fas 3, det handlar om.
- Är det inte dags att avskaffa Fas 3, att ge dem riktiga jobb, frågar Damberg.

11:29, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Regeringens förslag om en ettårig utbildning för dem som inte klarar högskolekraven är nu på tapeten. Förslaget har kritiserats tidgare av många och Åsa Romson upprepar den med slutklämmen - "ingen vill ha den!".
- Ska vi bara ha ett samhälle för de högpresterande, kontrar Björklund och säger, med visst eftertryck, att vi måste ha ett samhälle också för dem som inte klarar högskolan.

11:38, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Nytt replikskifte Åkesson-Björklund. SD-ledaren börjar med EU-kritik. Han vill inte se det han kallar #ett federalt monsterbygge", att EU blir en federation där nationalstaterna bara blir delar.
- Jag tror inte på en sån utveckling, replikerar Björklund.
EU består av fria och självständiga stater. EU är ingen garanti för att det inte uppstår problem.
-EU är en metod att lösa problem, anser FP-ledaren.

11:45, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jonas Sjöstedt (V) replikerar på Björklund.Jobbtryggheten, särskilt för kvinnor, är hans ämne. Visstidsanställningar och bemanningsföretag, är det så vi ska ha det, frågar V-ledaren.
Arbetslöshet ger inegn trygghet alls, svarar Björklund och drar, återigen, upp opposiionsförslag om höjda skatte för företagen.
- Visstidsanställning är bättre än arbetslöshet, anser Björklund.
- Om otrygghet skapade arbete skulle arbetslösheten vara utraderad, kontrar Sjöstedt.
Dags för anförande av Annie Lööf (C). Hon börjar med konkreta exempel på arbetslösa undgdomar och deras försök att komma in på arbetsmarknaden.
Regeringen har gjort mycket att vara stolt över, säger hon, men stora problem kvarstår, inte minst arbetslösheten bland unga. Den har varit hög i 20 år, understryker hon. Och Socialdemokraternas politik ökar kostnaderna för företagandet. Kostnadshöjningen är fyra gånger större än satsningen, hävdar Lööf.

11:57, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Dags för repliker på Annie Lööfs anförande. Åsa Romson (MP) och Jonas Söstedt () på talarlistan.
Romson kriiserar regeringens klimatpolitik och ställer en lång rad frågor från järnvägar till EU-s utsläppsrätter.
- Det vi gör gör skillnad, replikerar Lööf och menar att bland annat utsläppen minskat. Vad gäller utsläppsrätterna har frågan precis hamnat hos regeringen, enligt C-ledaren.

12:07, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Jonas Sjöstedt (V), som i likhet med MP och C vill profilera sig i miljöpolitiken, anser att de svenska utsläppen är ohållbara på sikt. Han kräver minskade utsläpp på tunga transporter och flyg och drar en lansför kilometerskatt för transporterna. Han vill ha ett svar från regeringen om flygskatt.
- Jag vill inte straffmänniska utan ge morötter, blir C-ledarens svar och pekar på, enligt hennes mening, svagheter med kilometerskatten. Hon är optimist om nya klimatsmarta drivmedel.
- Det är nog bra att vara optimist, men ännu bättre att vara realist i klimatpolitiken, svarar Sjöstedt.

12:13, 17 October 2012

Per-Anders Rehn, inrikesreporter: Dags för Jimmie Åkessons anförande. Han drar några ekonomiska krav i Sverigedemokraternas budget och pekar särskilt på a-kassan som regeringen, enligt Åkesson, gjort till Europas sämsta. Höjt tak i försäkringen, är SD:s krav.
Migrationen är hans nästa tema. Konflikten i Syrien skapar flyktingar. Det saknas bostäder, menar Åkesson, och pekar på andra problem som arbetslöshet och utanförskap för dem som tar sig hit.
- Människor hamnar i pemanent utanförskap och så rullar det på och så har det rullat på länge, menar Åkesson.
Annie Lööf (C) svarar på Åkessons anförande med att skarpt fråga vad SD har för förslag för att dessa människor ska komma i arbete.
-Jimmie Åkesson är en sann populist. Han talar bara om invandrare som ett problem, men verktygslådan är tom, säger Löff.
Dags för Jonas Sjöstedt (V) att replikera på Åkesson. SD stöder oftast regeringens politik. Med sin vågmästarställning kan han avgöra frågor om välfärden och privata vinster hos riskbolag som flyttar vinsterna till andra länder.
- Plakatpolitik, säger Åkesson och tillägger att han vill stoppa att skattepengar hamnar utomlands.
Ren borgerlig politik, högerpolitik, kontrade Sjöstedt om Åkesson.
Här avslutas bevakningen av partiledardebatten. Kvar på talarlistan står två partiledare, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Kristdemokraternas Göran Hägglund. Vi återkommer senare med en sammanfattning.

12:36, 17 October 2012

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".