Många överviktiga lika friska som smala

Många människor med övervikt och fetma är lika friska som smala. Det visar en studie med mer än 40 000 deltagare gjord av forskare i Sverige, Spanien och USA och som Svenska Dagbladet skriver om.

En viktig slutsats som forskarna kommit fram till är att god hälsa oavsett vad man väger ofta är kopplad till kondition och sunda vanor.

Hälften av alla överviktiga och var tredje med fetma har lika starka hjärtan och lungor och löper lika liten risk att drabbas av kroniska sjukdomar som normalviktiga som är i bra kondition.

Ekot