Skuldsanering möjlig trots utlandsflytt

En person kan få skuldsanering trots att han flyttat utomlands. Det säger EU-domstolen i en dom som går mot den svenska regeringen.

Att inte bevilja skuldsanering på grund av utlandsflytt är ett brott mot den fria rörligheten enligt domstolen.

Dagens dom kan för de två personer domen handlar om vara slutet på en femtonårig tillvaro under mycket knappa ekonomiska förhållanden.

Det var år 1996 som en man och hans hustru tvingades sätta sitt behandlingshem i konkurs. Sedan 1997 har kronofogden gjort utmätning på parets löner.

Enligt parets juridiska ombud har de hittills betalat två och en halv miljon kronor.

För tolv år sedan erbjöds paret anställning hos Svenska Kyrkan utomlands i ett EU-land.

För två år sedan ansökte mannen och hans hustru om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten sade nej eftersom paret inte längre var skrivna i Sverige.

När ärendet kom till Stockholms tingsrätt blev tingsrätten osäker på om ett sådant krav på hemvist kanske var ett brott mot EU:s regler om fri rörlighet.

Frågan skickades till EU-domstolen i Luxemburg som i dag konstaterar att i det här fallet så har Sverige brutit mot EU:s regler om fri rörlighet.

Domstolen skriver att de svenska bestämmelserna kan avskräcka en person som är skuldsatt från att flytta till ett annat EU-land eftersom möjligheten till skuldsanering då försvinner.

Domstolen påpekar också att det i det här fallet är mycket enkelt att ha full insyn i det skuldsatta parets ekonomiska förhållanden. Svenska Kyrkan är ju en arbetsgivare som finns i Sverige och utmätningen av lönen görs av svensk myndighet.

Det som händer nu i målet är att Stockholms tingsrätt utifrån EU-domstolens besked ska avgöra om mannen och hans hustru ska få skuldsanering eller ej.