EU-beslut om förbud mot överfiske

2:18 min

Det bör bli förbjudet med överfiske i Europa - det säger i dag en klar majoritet i EU-parlamentets fiskeriutskott. Men enligt svenska EU-parlamentariker finns det fortfarande många europeiska politiker som slåss för "en galen fiskepolitik".

– Det absolut viktigaste är att vi har bestämt att vi nu lagstiftar bort överfiske, säger EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP).

Isabella Lövin är mycket nöjd med dagens omröstning i EU-parlamentet. Enligt den ska allt fiske i EU-vatten hållas på vetenskapligt hållbara nivåer från 2015. Målet är att åter bygga upp bestånden av fisk till 2020.

Isabella Lövin säger att man nu bakbinder EU-ländernas fiskeministrar från att varje år kohandla om fiskekvoter, något som de senaste decennierna har lett till att ministrarna i mer än hälften av fallen har godkänt mer fiske än vad forskarna har velat tillåta.

– Och om man ska ha ett hållbart fiske måste man hålla sig inom ramarna för vad fiskbestånden kan producera. Helst ska man vara lite på den försiktiga sidan också, säger Isabella Lövin.

EU-parlamentet vill också ha klart skärpta regler kring så kallat utkast av fisk, alltså att man till exempel fiskar efter sjötunga och när man istället får rödspätta i näten kastar man den över bord fastän den är fullt ätbar.

Dagens omröstning gav oväntat stort stöd för en mer återhållsam fiskepolitik, men det är inte säkert att hela EU-parlamentet kommer säga ja när frågan avgörs där, troligen i mars.

Den stora konservativa partigruppen EPP är huvudsakligen emot dagens uppgörelse, men den svenske moderaten Christofer Fjellner ska nu försöka få så många som möjligt av sina partivänner i EPP att ställa sig bakom dagens beslut.

– Vissa kan man aldrig vinna. Däremot försöker jag få fler att bry sig, och det handlar ofta bara om att berätta hur illa det står till. 90 procent av de kommersiella fiskebestånden riskerar att kollapsa inom tio år om vi inte gör någonting, säger Christofer Fjellner.

– Det är ointresset för fiskepolitiken som är det största hotet i Europaparlamentet - inte de som redan har bestämt sig för en galen fiskepolitik.

Men slutligen gäller det också för EU-parlamentet att vinna förhandlingen mot EU-ländernas regeringar, där länder som Frankrike och Spanien inte alls vill ha något lagmässigt stopp för det som kan kallas överfiske. I sommar eller i höst väntas slutligt besked om EU:s framtida fiskepolitik.