JK utreder inte om Saudi-läcka var brott

Justitiekanslern lägger ner förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med Ekots avslöjande om den så kallade Saudi-affären.

Efter det att chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption på uppdrag av JK undersökt saken kommer JK, enligt beslutet, fram till att ett flertal personer haft tillgång till exemplar av den aktuella handlingen och att det inte är möjligt att få klarhet i vem som lämnat ut handlingen till Ekot.

Det var i början av mars förra året som Ekot lade upp en hemligstämplad promemoria från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) på sin hemsida. Detta i samband med rapporteringen rörande projektet med den saudiska vapenfabriken, ett dokument som visade att politiker från samtliga riksdagspartier informerades om bygget 2010.

ISP, som beslutar om tillstånd för utförsel och tillverkning av försvarsmaterial, hade begärt att Justitiekanslern skulle utreda om publiceringen varit ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen.

Försvarets forskningsinstitut har tidigare anmält Ekot för brott mot tystnadsplikten i samband med avslöjandet av de hemliga affärerna med Saudiarabien.