Nystartszoner splittrar regeringen

2:21 min

Kristdemokraterna tror inte längre på idén att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, som Rosengård och Rinkeby, något som regeringen lanserade strax före valet 2010.

– Vi ser inte att forskningen har visat att det ger några ytterligare jobb. Och det är ju det som måste vara tanken, att det ger fler jobb. Inte att vi flyttar runt jobb, från företag utanför zonerna, in i zonerna eller tvärtom, säger Penilla Gunther, integrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna i riksdagen.

Det var strax före valet 2010 som alliansens fyra partiledare presenterade idén om så kallade nystartszoner. Syftet var att få fart på sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet, och låg utbildningsnivå.

I somras förslog regeringens egen utredare att företag i vissa utvalda områden ska kunna få kraftigt sänkta arbetskraftskostnader i upp till sju år. Villkoret är bland annat att en fjärdedel av de som jobbar i företagen själva bor i områdena.

Men förslaget har fått kritik från flera myndigheter och från företgarahåll, bland annat för att åtgärden är ineffektiv, att det snedvrider konkurrensen och att det bara leder till att jobb flyttas runt mellan områden. Men integrationsministern, folkpartisten Erik Ullenhag avfärdar den kritiken. Han och Folkpartiet är övertygade om att det här kommer att få effekt.

– Är det så att vi lyckas få arbetsplatser och företag att flytta till områden som Rinkeby och Rosengård, är mycket vunnet.

Frågan bereds nu i finansdepartementet. Centerpartiet och Moderaterna är i princip positiva, men de har inte tagit slutlig ställning. Kd säger nej till annat än till försök i mycket liten skala.

Kommer ni att säga nej då till ett sådant förslag?

– Ja, det enda som vi har kommit fram till internt i partiet, är att möjligtvis öppna upp för ett försöksområde, inte fler.

Det här med nystartszoner, det var ju en idé som allianspartierna lade fram inför valet. De som röstade på alliansen och Kristdemokraterna, för att ni faktiskt stod bakom det här förslaget. Hur ska ni förklara för den nu att ni backar?

– Ja, alltså det är ändå snart tre år sen valet var, och den forskning som vi hade tagit del av kan ju som sagt inte visa på några större resultat.